آخرین اخبار تاریخ سررسید اوراق بدهی دولتی

  • در سال ۱۴۰۰ در مجموع سی وشش مرحله برگزاری بازار باز ۹۰ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شده است. در این میان ۳۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان را بانک ها و مابقی را بورسی ها خریداری کرده اند.

  • اقتصادنیوز: در هفته نخست اسفند ۱۴۰۰ دومین رکورد خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه شکسته شد. با این وجود این دومین هفته متوالی است که بانکها در معاملات این بازار مشارکتی نداشته و تمام خرید اوراق بر عهده نهادهای تامین سرمایه بوده است.

  • اقتصادنیوز: بورسی ها در دومین هفته متوالی در بازار اولیه حراج اوراق هیچ خریدی در این بازار انجام ندادند. بررسی اوراق فروخته شده در هفته اول بهمن ۱۴۰۰ نشان می دهد ترکیب نامتقارن نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق یکی از دلایل احتمالی سطح پایین معاملات در دو هفته اخیر بوده است.

  • اقتصادنیوز: بورسی ها در پایان دی ماه در حراج اوراق بدهی دولتی شرکت نکردند. بررسی مجموع اوراق فروخته شده در این هفته نشان از کف حجم معاملات در سه هفته اخیر داشته است.

  • اقتصادنیوز: بررسی خرید و فروش اوراق در بازار اولیه حراج اوراق بدهی نشان می دهد کمترین سهم مشارکت بانک ها در آبان ماه رخ داده که ناشی از افت وضعیت مطلوب نقدینگی ددر این نهاد ها بوده است. بورسی ها اما در این بازار تاکنون سهمی ۶۰ درصدی را ثبت کرده اند

  • اقتصادنیوز: افزایش تاریخ سررسید اوراق در هفته دوم دی ماه ۱۴۰۰ موجب شد تا سطح خرید اوراق به بالاترین میزان خود در سه هفته اخیر دست پیدا کند. رفتار خریداران در این بازار نشان می دهد بانک ها و بورس تمایل پایینی نسبت به خرید اوراق سه ساله دارند.

  • اقتصادنیوز: بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی در هفته اول زمستان به ۱۰ میلیارد تومان رسید. کمترین حجم خرید در مراحل اخیر. نهادهای مالی نیز در این مقطع هیچ مشارکتی در خرید اوراق نداشته و تمام اوراق را نهادهای تامین سرمایه خریداری کرده‌اند.

  • اقتصاد نیوز: با انعطاف در نرخ و سررسید دولت آخرین تلاش ها خود در آخرین روزها را برای جبران کسری بودجه از مسیر غیر تورمی به کار گرفته است