آخرین اخبار حمله اوباش به کپیتول‌هیل

  • چهار افسر پلیس ایالات متحده در مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شدند تا آنچه را که روز ۶ ژانویه در جریان حمله طرفداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا روی داده بود، برای قانونگذاران بازگو کنند.

  • دوقطبی فزاینده فرهنگی و تشدید شکاف سیاسی در جامعه آمریکا، پس از حمله راست‌گرایان افراطی حامی دونالد ترامپ به ساختمان کنگره ایالات متحده، وارد فاز جدیدی شده است؛ این اقدام آستانه تحمل بخش دیگری از جمهوری‌خواهان کلاسیک را شکسته و آنان را وادار کرده تا مرز روشنی میان خود و هم‌حزبی‌های وفادار به ترامپ تعیین کنند.