آخرین اخبار نرخ سود وام مسکن 1400

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در روز سه شنبه ۲۷ مهر ماه به کمترین سطح خود در هفته اخیر رسید. این اتفاق موجب شد تا هزینه وام مسکن برای مجردین در این روز در کمتر از ۱۹ میلیون تومان ثبت شده و نرخ سودی معادل با ۲۱.۳۶ درصد داشته باشد.

  • اقتصادنیوز: هزنیه وام مسکن مسیر کاهش قیمت را ادامه داده و رکوردهای بی سابقه خود را پشت سر گذاشت. در همین خصوص در هفته اخیر با ۱۲ درصد کاهش هزینه وام مجردین به پایین تر از ۱۹ میلیون تومان رسید.

  • اقتصادنیوز: قیمت اوراق تسهیلات بانک مسکن در روزهای پایانی دهه سوم مهر ماه بیشترین افت را در دو ماه اخیر به ثبت رسانده و هزینه وام را برای مجردین به کمتر از ۲۰ میلیون تومان کشانید. این اتفاق نرخ سود را نیز کاهش داده و به حد اقل خود در ۱۰ روز اخیررساند.

  • هزینه وام مسکن متاهلین در ۱۸ مهر ماه از سطح ۳۶ میلیون تومان فراتر رفته و رکورد جدیدی را در ۱۰ ماه اخیر ثبت کرد. این افزایش قیمت موجب رکوردزنی نرخ سود شده و نرخ سود اوراق تسهیلات بانک مسکن را به ۲۲ درصد رسانید.

  • هزینه وام مسکن در پایان دومین هفته پاییز دو رکورد بی سابقه از خود را به جای گذاشت و سبب شد تا پس از ۱۰ ماه هزینه وام مسکن مجردین باز هم از مرز ۲۰ میلیون تومان عبور کند. مقایسه ماهانه قیمت ها نشان از رشد ۲۱ درصدی داشته که در تابستان امسال بی سابقه بوده است.

  • هزینه وام مسکن در تاریخ ۱۱ مهر ماه وارد کانال جدیدی شده و رکورد ۱۰ ماهه را ارتقا داد. در همین رابطه هزینه پرداختی متاهلین از مرز ۳۴ میلیون تومان عبور کرده و نرخ سود وام مسکن به ۲۱.۶ درصد رسید.

  • هزینه وام مسکن برای مجردین پس از ۱۰ ماه از مرز ۱۹ میلیون تومان عبور کرده و به بیشترین میزان خود از آذر سال گذشته تا کنون رسید. این اتفاق سبب شد تا نرخ سود نیز به سطح بی سابقه ای دست پیدا کند.

  • هزینه وام مسکن در پایان هفته اخیر به رکوردی ۱۰ ماهه رسید. در همین رابطه هزینه وام متقاضیان متاهل در روز چهارشنبه ۷ مهر از مرز ۳۲ میلیون تومان عبور کرده و نرخ سود به بیشترین میزان خود از آذر سال قبل تا کنون دست پیدا کرد.

  • قیمت اوراق تسهیلات بانک مسکن درابتدای نخستین هفته پاییز رفتاری نوسانی را به ثبت رساند. با وجود نوسانات به ثبت رسیده درهزینه وام مسکن در این مدت اما نرخ سود در انتها نسبت به پایان تابستان کاهش پیدا کرده و در سطح ۲۱.۱۲ درصد قرار گرفت.

  • هفته پایانی تابستان چند رکورد مهم را در بازار وام مسکن به ثبت رسانید. نرخ سود موثر به بیشینه خود در ۹ ماه اخیر رسیده و هزینه وام متاهلین از سطح ۳۱ میلیون تومان عبور کرده است. با این حال هنوز دو تفسیر متفاوت در آینده قیمت ها در روزهای ابتدایی پاییز وجود دارد.