آخرین اخبار نرخ سود وام مسکن 1400

  • هزینه وام مسکن برای مجردین پس از ۱۰ ماه از مرز ۱۹ میلیون تومان عبور کرده و به بیشترین میزان خود از آذر سال گذشته تا کنون رسید. این اتفاق سبب شد تا نرخ سود نیز به سطح بی سابقه ای دست پیدا کند.

  • هزینه وام مسکن در پایان هفته اخیر به رکوردی ۱۰ ماهه رسید. در همین رابطه هزینه وام متقاضیان متاهل در روز چهارشنبه ۷ مهر از مرز ۳۲ میلیون تومان عبور کرده و نرخ سود به بیشترین میزان خود از آذر سال قبل تا کنون دست پیدا کرد.

  • قیمت اوراق تسهیلات بانک مسکن درابتدای نخستین هفته پاییز رفتاری نوسانی را به ثبت رساند. با وجود نوسانات به ثبت رسیده درهزینه وام مسکن در این مدت اما نرخ سود در انتها نسبت به پایان تابستان کاهش پیدا کرده و در سطح ۲۱.۱۲ درصد قرار گرفت.

  • هفته پایانی تابستان چند رکورد مهم را در بازار وام مسکن به ثبت رسانید. نرخ سود موثر به بیشینه خود در ۹ ماه اخیر رسیده و هزینه وام متاهلین از سطح ۳۱ میلیون تومان عبور کرده است. با این حال هنوز دو تفسیر متفاوت در آینده قیمت ها در روزهای ابتدایی پاییز وجود دارد.

  • نوسانات هزینه وام مسکن در دو هفته اخیر شهریور ماه نشان می دهد هزینه وام پس از دو هفته با برخورد به کف دوباره به کانال ۱۴ روز گذشته خود بازگشت پیدا کرده است. کاهش و افزایش در آمارهای قیمت اوراق در نهایت هزینه وام مسکن را در سطح ۲۰.۷ درصد قرار داد.

  • در نیمه شهریور ماه هزینه وام مسکن ۳.۲ درصد نسبت به روز قبل کاهش یافته و به کمترین رکورد خود در دو ماه اخیر رسید. طبق محاسبات این اتفاق موجب شد تا نرخ سود اخذ وام از طریق تهیه اوراق به ۲۰.۷ درصد تنزل پیدا کند.

  • اقتصادنیوز: روند میانگین هزینه وام مسکن در تابستان ۱۴۰۰ نشان می دهد قیمت اوراق به سقف خود برخورد کرده و اکنون روندی نزولی در پی گرفته است. در همین رابطه در بررسی نرخ سود در این مقطع مشاهده می شود این میزان اکنون به کمترین مقدار خود در دو ماه خویش تنزل پیدا کرده است.

  • هزینه وام مجردین در ۶ شهریور نسبت به پایان مرداد ماه کاهشی محسوس پیدا کرده و به کانال ۱۶ میلیون تومان بازگشت. این اتفاق نرخ سود را تحت تاثیر قرار داده و به ۲۰.۸ درصد تنزل داد.

  • هزینه وام مسکن در مرداد ماه به قله تابستانی خود رسیده است. این اتفاق موجب شد تانرخ سود در سطح ۲۰.۹ درصد قرار گفته و رکوردی دیگر را به ثبت برساند. روند این آمار نشان از احتمال افزایش قیمت در روزهای آتی را داراست.

  • هزینه وام مسکن در روز ۱۷ مرداد ماه رکورد خود در تابستان را شکسته و برای نخستین بار در این فصل به کانال ۶۱ هزار تومان وارد شد. این اتفاق سبب شد تا نرخ سود وام مسکن ارتقا یافته و به ۲۰.۹ درصد برسد.