آخرین اخبار پیش بینی فردا

  • اقتصادنیوز: در روز آخر هفته شاخص بورس ممکن است در همان محدوده روز سه شنبه دنبال شود. البته اقبال بیشتر به سمت فروشندگان میل دارد تا خریداران.

  • اقتصادنیوز: خریداران و فروشندگان در روز سه شنبه به دنبال تعیین تکلیف سمت و سوی شاخص در یک بازه زمانی کوتاه مدت هستند. هر چند برخی از تخلیه فشار سمت عرضه و پایان دوره استراحت شاخص خبر میدهند اما بسیاری با توجه به مختصات فعلی بازار، همچنان توان سمت عرضه را بالا ارزیابی میکنند.

  • اقتصادنیوز: بورس در حالی در روز نخست فصل پاییز خوب شروع کرد که باید منتظر ماند نیروهای پیش رونده در بورس تا چه حد میتواند وضعیت کنونی را پایدار نگه دارند.

  • اقتصادنیوز: خریداران امیدوارند در هفته اول پاییز بتوانند شرایط ریزشی بازار را قطع کنند.

  • اقتصادنیوز: هیجان سمت عرضه، فروشندگان را دست برتر نشانده است، گرچه که خریداران همچنان در تردیدند.

  • اقتصادنیوز: با بررسی توان نیروهای عملکردی معاملات بازار سهام در روز شنبه، سناریوی فشار به سمت تقاضا در روز یکشنبه به عنوان چالش سخت تر برای خریداران درنظرگرفته است.

  • اقتصادنیوز: پس از تخلیه فشار سمت عرضه در روز یکشنبه چالشی بورس، حالا سناریوی احتمالی شاخص در روز دوشنبه در یک محدود مشخص و محدود خواهد بود.

  • اقتصادنیوز: بعد از وقفه یک روزه، حالا باید انتظار از سرگیری دوباره صعود شاخص را انتظار کشید. شاخص های عملکردی بازار همچنین گویای توان بالای تقاضا برای حرکت روبه جلوی شاخص است.

  • اقتصادنیوز: با شرایط فعلی در روز یکشنبه ممکن است مسیر صعودی ممتد شاخص با چالش همراه شود. باید دید که آیا تقاضا توان عبور از چالش احتمالی روز یکشنبه در سمت عرضه را خواهد داشت یا اینکه خریداران دوباره منتظر روزهای آینده می مانند.

  • اقتصادنیوز: بررسی جریان ورودی نقدینگی و توان سمت تقاضا و عرضه نشان میدهد سناریوی رشد شاخص از همه گزینه های پاسخگویان محتمل تر است.