آخرین اخبار آمار بیماران بدحال کرونا در جهان

  • اقتصادنیوز: باوجود روند نزولی شیوع کرونا در ایران اما تعداد مبتلایان به این بیماری در مقایسه با سال گذشته ۱۷۸ درصد بیشتر است. مقایسه بیماران بدحال کرونایی نیز در روز ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰ به سایر نقاط جهان نشان از رتبه چهارم ایران در این دسته بندی داشته است.

  • اقتصادنیوز: بررسی آماری از میزان بستری ها تا روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ نشان میدهد باوجود کاهش در متغیرهای کرونایی کشور اما در سه استان شمال و شمال غربی کشور شاهد رشد بستری های کرونایی بوده ایم. آمارها نشان از احتمال سرایت بیماری از کشور ترکیه در روزهای اخیر داشته اند.

  • اقتصادنیوز: در روز ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ میزان کل ابتلادر ایران از مرز ۵ میلیون نفر عبور کرده و رکوردهای بی سابقه ای را به ثبت رساند. در همین رابطه تعداد بیماران بدحال کرونایی به دومین رکورد خود رسیده و تعداد بیماران فعال بالاترین رتبه را در میان کشورهای آسیایی به ثبت رسانده است.

  • ابتلا به کرونا در ایران بازهم رکورد دیگری را ثبت کرد. افزایش وضعیت قرمز کرونایی درایران موجب شدتا تعداد بیماران بدحال کرونایی در کشور به مرز ۷ هزار نفر رسیده و در مرتبه پنجم جهان از این حیث قرار بگیرد.

  • اقتصادنیوز: روند ابتلا به کرونا در ایران دوباره صعودی شده و این افزایش در شدت گرفتن بستری های روزانه نیز منتقل شده است. بررسی های آماری نشان میدهد خستگی از تداوم حضور کرونا در ایران و بی توجهی به آن می تواند یکی از دلایل حضور کرونا در ایران باشد

  • روند بیماران بدحال کرونایی در ایران روندی صعودی داشته است. مقایسه این آمار در جهان نشان از رتبه دوم ایران در میان کشورهای آسیایی و رتبه ششم در میان کشورهای جهان داشته است