آخرین اخبار اوراق بدهی

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۳ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۳ هزار و ۲۸۷ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۷ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان بود.

  • علیرضا توکلی کاشی معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در گفتگو با برنامه چارسو آخرین تغییرات بازارهای مالی را به طور مفصل بررسی می‌کند.

  • در هفته منتهی به ۱۹ مهر ماه تزریق پول بانک مرکزی برابر با ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. موازی با این بازار، در بده بستان کوتاه مدت تر بانک مرکزی با بانک های دارای کسری، این نهاد بسط خود را نسبت به هفته قبل کاهش داد.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۲۹۵ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۸ دهم درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۳ هزار و ۲۴۴ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۶ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: حجم خرید اوراق بدهی در هفته اخیر با کاهشی قابل توجه به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. این کاهش با وجود نرخ سود بالای اوراق عرضه شده در بازار اولیه بوده که در دامنه ۲۱.۵۹ تا ۲۲.۳ درصد قرار داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۳ هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۳ هزار و ۳۰۳ میلیاردی هفته پیشین، افت ۲ درصدی داشته است.

  • در هفته پایانی مرداد ماه روند معاملات در بازار باز ثابت مانده اما نرخ سود مسیری صعودی را به ثبت رسانده است. این شاخص در هفته منتهی به ۲۴ مرداد ماه ۰.۳ واحد درصد افزایش پیدا کرده و به ۲۰.۳ درصد رسیده است. طبق بررسی ها این بیشترین میزان در ۵ هفته گذشته بوده است.

  • سه اتقاق مهم در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی نشان از احتمال شکل گیری وضعیت وخیم در بازار اولیه داشته است.