آخرین اخبار اوراق بدهی دولتی

  • پس از آن که بورسی ها در مرحله پانزدهم هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند در دومرحله اخیر این خرید از نصف هم کمتر شده و پایین تر از ۷۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

  • در سال جاری هفده مرحله از حراج اوراق بدهی گذشته است که در سه مرحله آن سهم خرید بانک ها صفر بوده و هیچ مشارکتی نداشته اند.

  • در هفته منتهی به ۲۴ شهریور ماه مجموعا ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق به بانک ها و بورسی ها فروخته شده که نسبت به هفته قبل خود تقریبا ۷۵ درصد بیشتر شده است.

  • در بررسی حجم مشارکت بانک ها و بورسی ها در تامین کسری بودجه دولت مشاهده می شود رشد نقطه ای خرید اوراق از سوی بورسی ها بیش از ۵۰۰ درصد بوده است. در مقابل سطح خرید اوراق در پایان مرحله شانزدهم از سوی نهادهای مالی ۸.۵ درصد افت داشته که عمده دلیل آن وضع بدنقدینگی در بانک ها به شمار می آید.

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ میزان مشارکت بانک ها در بازار اولیه برابر با ۸۷۰ میلیارد تومان به ثبت رسید. مجموع اوراق خریداری شده توسط بانک ها در این بازار برابر با ۱۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان بوده که البته فاصله زیادی با خرید بورسی ها داشته است.

  • نرخ سود اوراق عرضه شده در هفته چهاردهم برابر با ۲۲.۰۸ درصد بوده که تقریبا بالاترین نرخ سود در هفته های برگزاری این بازار به شمار می آید. مهم ترین دلیل‌ آن هم شکستن مرز ۲۲ درصد از سوی دولت بوده است.

  • اقتصادنیوز: حجم معاملات اوراق بدهی دولت در ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ سقوطی ۵۵ درصدی را تجربه کرد.

  • اقتصادنیوز: در مرحله پانزدهم حراج اوراق بدهی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار فروخته شد. طبق آمارها باوجود آن که کاهشی ۳۷ درصدی در این معاملات رخ داده اما هنوز سطح فروش اوراق در مراحل بالایی قرار داشته است.

  • بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای بلند مدت افزایشی بودند.

  • در هفته منتهی به ۲۶ مرداد ماه دولت توانست ۳ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان اوراق به مشتریان بفروشد که در بازه برگزاری بازار اولیه در سال ۱۴۰۱ سابقه نداشته است. بالاترین سطح درسیزده مرحله حراج.