آخرین اخبار اوراق بدهی دولتی

  • در هفته منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، تقریبا ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شد. این در حالی است که در هفته قبل آن مشارکت مشتریان در بازار اولیه اوراق بدهی برابر با صفر بود.

  • در بررسی ماهانه تامین کسری بودجه دولت از مسیر اوراق بدهی دولتی مشاهده می شود کمترین سطح درامد زایی دولت از مسیر دارایی های مالی، در آذر ماه به ثبت رسیده است. در همین رابطه دو ماه است بورسی ها هیچ اوراقی از دولت خریداری نکرده و سطح مشارکتشان در تامین کسری بودجه صفر بوده است.

  • در میانه اولین ماه زمستانی کشور در سال ۱۴۰۱، دولت در بازار اولیه هزار و ۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش گذاشت. فروش این اوراق که به نوعی تامین کسری بودجه برای دولت شمرده می شود در این هفته از رکود خود جدا شده و در مجموع امسال درآمدهای دولت در این معاملات رابه مرز ۶۷ همت رسانید

  • در هفت ماه نخست امسال درآمد دولت از فروش اوراق بدهی دولتی تقریبا نصف سال قبل بوده و ۵۴.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این درآمدزایی بخشی از تامین کسری بودجه دولت محسوب شده که در سال جاری تاکنون کاهشی بوده است.

  • در آخرین هفته آذر ۱۴۰۱، طبق آمارها در حدود ۳ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان اوراق بدهی به مشتریان فروخته شده که تمام آن را بانک ها خریداری کرده اند.

  • داده های بانک مرکزی نشان می دهد در هفته های متوالی نرخ سود اوراق اراد تا هفته ها در سه سال گذشته پایین تر از مرز ۲۳ درصد قرار داشته است.

  • اقتصادنیوز: در سومین حراج اوراق بدهی آذرماه، بازار اولیه سه رخداد مهم را ثبت کرده است. نرخ سود به سطح بی سابقه رسیده و بانک ها پس از ده هفته از دولت اورا ق خریده اند . برخی معتقدند انعطاف وزارت اقتصاد در بازار اولیه عامل مهمی در آشتی بانک ها با خرید اوراق در این بازار بوده است.

  • اقتصادنیوز: پس از دوهفته صفر در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی سرانجام بانک ها مجاب به خرید اوراق شده و ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند. این در حالی بود که بورسی ها هیچ مشارکتی در این هفته نداشته اند.

  • در پایان ۲۸ مرحله حراج اوراق بدهی دولتی تا انتهای آبان ماه امسال، سهم مشارکت بانک ها نسبت به سال قبل افتی ۱۹ درصدی داشته است. بررسی ها نشان می دهد از پایان تابستان تاکنون، در ده مرحله اخیر بانک ها تنها ۵۰ میلیارد تومان از دولت اوراق خریداری کرده اند.

  • اقتصادنیوز: در هفته بیست و هشتم حراج اوراق بدهی دولتی برای دومین بار متوالی، عملکرد دولت صفر شد. در این بازار که دولت به منظور تامین کسری بودجه در آن فعالیت می کند برای دومین هفته پی در پی، هیچ اوراقی فروخته نشده است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی