آخرین اخبار اوراق بدهی دولتی

  • اقتصادنیوز: بررسی رفتار بانک ها و بورسی ها نشان می دهد از اراد ۱۰۶ که نرخ سود آن کمتر و تاریخ سررسید آن کوتاه مدت تر است، بانک ها ۴ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان و بورسی ها ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان را خریداری کرده اند. یعنی بانک ها تقریبا دو برابر بورسیها اراد ۱۰۶ خریده اند.

  • بنابر آمارهای بانک مرکزی در هفته نهم خرید اوراق بدهی دولتی حجم فروش اوراق تقریبا برابر با ۸۳۰ میلیارد تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد این کمترین میزان درآمدزایی هفتگی دولت در این بازار بود.

  • در سال ۱۳۹۹ تا ۲۴ تیر ماه حجم اوراق فروخته شده در بازار اولیه برابر با ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از رقم فعلی تقریبا ۷۰ درصد بیشتر بوده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته هشتم بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۱، سهم بورسی ها از تامین کسری بالارفته و از بانک ها سبقت گرفته است. در این بازار نهادهای مالی مجموعا ۴۹۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریده و بورسی ها این سهم را به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رساندند.

  • اقتصادنیوز: امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ حجم معاملات اوراق بدهی دولت روندی نزولی داشت.

  • اقتصادنیوز: حجم معاملات اوراق بدهی دولت در ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ روندی صعودی داشت.

  • در هفته سوم تیرماه در بازار باز بسط نقدینگی در سطح سابق باقیمانده و تغییر قابل توجهی راثبت نکرد . به طور کلی بانک ها با فروش اوراق در این بازار به بانک مرکزی سعی می کنند تا وضعیت نقدینگی خود را بهبود ببخشند.

  • روند حجم معاملات در مرحله هفتم بازار اولیه اوراق بدهی دولتی به بیشترین سطح خود در بازه یک ماه و نیمه رسید.

  • مقایسه های آماری نشان می دهد پس از آن که حجم فروش اوراق در هفته های متوالی روندی کاهشی را ثبت کرده بود در تابستان امسال دوباره صعودی شده و رشد ۱۳ درصدی را در دومین هفته خود رقم زده است.

  • براساس گزارش های بانک مرکزی در هفته آخر بهار ۱۴۰۱ دولت توانسته مجموعا هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد که سهم بانک ها و بورسی ها برابر بوده است.