آخرین اخبار بازار اولیه اوراق بدهی

  • در هفته منتهی به ۷ دی ماه فروش اوراق بدهی دولتی برای چهارمین مرحله در سال جاری صفر شد. در این بازار دولت اوراق به بانک ها می فروشد و این درآمد را در جهت تامین کسری بودجه مصرف می کند.

  • روند خرید و فروش اوراق بدهی دولتی، در سال جاری نشان می دهد در این مدت ۶۵ همت اوراق بدهی به فروش رسیده است. طبق آمارها سهم بانک ها تا پایان پاییز ۳۳ درصد و سهم بورسی ها ۶۷ درصد بوده است.

  • اقتصادنیوز: سومین صفر دولت در بازار اولیه به ثبت رسید. در این بازار که دولت برای تامین کسری بودجه به مشتریان خود اوراق می فروشد، درهفته منتهی به ۲۲ آذرماه نتوانست هیچ معامله ای را ثبت نکرد.

  • اقتصادنیوز: پس از دوهفته صفر در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی سرانجام بانک ها مجاب به خرید اوراق شده و ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند. این در حالی بود که بورسی ها هیچ مشارکتی در این هفته نداشته اند.

  • در پایان ۲۸ مرحله حراج اوراق بدهی دولتی تا انتهای آبان ماه امسال، سهم مشارکت بانک ها نسبت به سال قبل افتی ۱۹ درصدی داشته است. بررسی ها نشان می دهد از پایان تابستان تاکنون، در ده مرحله اخیر بانک ها تنها ۵۰ میلیارد تومان از دولت اوراق خریداری کرده اند.

  • اقتصادنیوز: در هفته بیست و هشتم حراج اوراق بدهی دولتی برای دومین بار متوالی، عملکرد دولت صفر شد. در این بازار که دولت به منظور تامین کسری بودجه در آن فعالیت می کند برای دومین هفته پی در پی، هیچ اوراقی فروخته نشده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود ها در بازار های مالی هفته اخیر مسیری را ثابت را از خود برجای گذاشته اند. در این میان اما دولت، در بازار اولیه اوراق بدهی هیچ اوراقی را به مشتریان خود نفروخته و نرخ سودی را ثبت نکرد.

  • اقتصادنیوز: اتفاق عجیب در بازار دولتی منتهی به یکم آذر ماه رخ داده است . در این بازار که دولت از مسیر فروش اوراق از بانک ها و بورسی ها در آمدزایی می کند هیچ اوراقی به فروش نرسید. برخی بالابودن تاریخ سررسید را یکی از مهم ترین عوامل کاهش مشارک نهاد های مالی در این بازار می دانند.

  • اقتصادنیوز: حجم خرید اوراق بدهی دولتی در هفته چهارم مهر ماه به رکورد دوماهه رسیده و برابر با تقریبا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسید. بررسی ها نشان می دهد این سطح بالای خرید اوراق بدهی دولتی در این هفته بیش تر از ناحیه خرید اوراق در پذیره نویسی بوده است.

  • اقتصادنیوز: در مرحله بیست و یکم حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری، مجموعا ۱۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده که کمترین سطح این شاخص در سال جاری بوده است. بررسی ها در این هفته نشان می دهد تمام اوراق این هفته را بورسی ها خریداری کرده اند.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی