آخرین اخبار بازار اولیه اوراق بدهی

  • در هفته دوم مهر ماه با وجود رشد خرید اوراق از دولت اما همچنان برای دومین هفته متوالی در قیاس با هفته های قبل سطح پایینی قلمداد می شود. این سطح تقریبا برابر با ۲۳۰ میلیارد تومان بوده و از هفته قبل خود بالاتر آمد. برخی معتقدند فروش بیشتر اوراق در این بازار می تواند برای بازار اولیه مفید تر باشد.

  • اقتصادنیوز: حراج نوزدهم اوراق بدهی دولتی با سهم صفر بانک ها در معاملات همراه بود. نهایتا در هفته اخیر به روایت وزارت اقتصاد، سطح خرید اوراق کاهش قبل توجهی داشته و تقریبا در کمترین سطح خود در بازه برگزاری بازار اولیه امسال بوده است.

  • اقتصادنیوز: حجم خرید اوراق بدهی در هفته اخیر با کاهشی قابل توجه به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. این کاهش با وجود نرخ سود بالای اوراق عرضه شده در بازار اولیه بوده که در دامنه ۲۱.۵۹ تا ۲۲.۳ درصد قرار داشته است.

  • نرخ سود اوراق عرضه شده در هفته چهاردهم برابر با ۲۲.۰۸ درصد بوده که تقریبا بالاترین نرخ سود در هفته های برگزاری این بازار به شمار می آید. مهم ترین دلیل‌ آن هم شکستن مرز ۲۲ درصد از سوی دولت بوده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بازارهای مالی درهفته دوم شهریور ماه ۱۴۰۱ سیری متفاوت را ثبت کرد. نرخ سود در بازار اولیه اوراق نزولی شده و در سایر معاملات بین بانکی روندی صعودی را از خود برجای گذاشته است.

  • اقتصادنیوز: در مرحله پانزدهم حراج اوراق بدهی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار فروخته شد. طبق آمارها باوجود آن که کاهشی ۳۷ درصدی در این معاملات رخ داده اما هنوز سطح فروش اوراق در مراحل بالایی قرار داشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سیزدهم حراج اوراق بدهی دولتی رکورد بیشترین حجم معاملات در بازار شکسته شد.همین موضوع موحب شد تا دولت در مجموع سه ماه برگزاری این بازار در سال جاری ۳۰ همت از کسری بودجه را تامین کند.

  • اقتصادنیوز: حجم معاملات در بازار اولیه در کف دو ماهه قرار گرفت. در این بازار به طور کلی تقریبا ۸۲۹ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که کمترین میزان این معاملات در بازار اولیه بوده است. بررسی ها نشان می دهد سهم بانک ها در این بازار صفر بوده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته هشتم بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۱، سهم بورسی ها از تامین کسری بالارفته و از بانک ها سبقت گرفته است. در این بازار نهادهای مالی مجموعا ۴۹۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریده و بورسی ها این سهم را به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رساندند.

  • روند حجم معاملات در مرحله هفتم بازار اولیه اوراق بدهی دولتی به بیشترین سطح خود در بازه یک ماه و نیمه رسید.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی