آخرین اخبار بحران اوکراین روسیه

  • اقتصادنیوز: در شرایطی که جنگ در اوکراین هفته هشتم خود را پشت سر می‌گذارد، علی‌رغم تصورات اولیه نیروهای روسی هم چنان از دست‌یابی به یک پیروزی قابل توجه ناکام مانده‌اند.

  • اقتصادنیوز: رؤیای سرمستانه پیرامون نظم لیبرال بی‌حدوحصر، تداوم سرسختانه ژئوپلیتیک را پنهان کرد. سه تمدن باستانی اوراسیا -چین، ایران و روسیه- ناگهان از صفحه روزگار ناپدید نشدند، و در دهه ۱۹۹۰، نخبگان آن‌ها به وضوح نشان دادند که هیچ قصدی برای مشارکت در جهانی‌شدن با شرایط غربی ندارند.

  • اقتصادنیوز: جنگ اوکراین باعث شده که بسیاری از تحلیلگران ادعا کنند که جهان وارد وضعیتی جدیدی شده است. با این وجود بحث بر سر این که این تغییر و تحولات در تظم بین المللی چه کم و کیفی خواهد داشت مسئله است که مورد اختلاف قرار دارد.

  • اقتصادنیوز: اگر جهان وارد یک جنگ سرد جدید شود، غرب مجبور خواهد شد که همچون گذشته با رژیم های غیردموکراتیک روابط نزدیک برقرار سازد. هند و ترکیه -دو متحد با دموکراسی معیوب- و عربستان سعودی -یک دوست خودکامه پردردسر- نشان می‌دهند که ساختن یک جهان مانوی خیر و شر از دموکراسی در برابر استبداد وجود ندارد.

  • اقتصادنیوز: تهدید استراتژیک اصلی برای جهان غرب تغییر کرده و مجموعه جدیدی از مشکلات را ایجاد کرده است.

  • اقتصادنیوز: هنری روم، که مذاکرات ایران را همراه با گروه اوراسیا دنبال می‌کند، معتقد است: «توافق همچنان محتمل‌تر است زیرا همه طرف‌ها تا اینجا پیش رفته‌اند و بسیاری از مسائل واقعاً پیچیده حل شده‌اند و ما اکنون در جایی هستیم که ایرانی‌ها آماده توافقند».

  • اقتصادنیوز: در بحبوحه مذاکرات وین، حمله روسیه به اوکراین توجهات جهانی را به این نقطه از دنیا جلب کرده است.

  • وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با همتای اوکراینی، در خصوص مسائل دوجانبه و تحولات بین المللی رایزنی کردند.