آخرین اخبار تغییراقلیم

  • اقتصادنیوز: سیل بی‌سابقه آلمان، بلژیک و هلند را ویران کرده، صدها نفر همچنان مفقودند و با افزایش تعداد کشته‌ها به بیش از ۱۷۰ نفر، امدادگران و کارکنان اورژانس برای نجات مردم در معرض خطر و یافتن مفقودان در تکاپو هستند.