آخرین اخبار حراج اوراق بدهی دولتی

  • در هفته سی و هشتم برگزاری حراج اوراق بدهی دولت ها هیچ بانکی سفارش خرید اوراق از بانک مرکزی را ثبت نکرد و تامین کسری بودجه دولت دراین هفته تنها بر دوش نهادهای سرمایه ای بوده است. این مبلع در حدود ۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بوده است.

  • در هفته سی و ششم برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی ۲ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان اوراق توسط دولت فروخته شده ونرخ سودی برابر با ۲۱.۳۷ درصدداشته است. این میزان فروش در هفته های زمستانی اوراق بدهی یک رکورد به حساب می آید

  • در سی و ششمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولت ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه دولت توسط بانکها و نهادهای سرمایه ای تامین شد. این بالاترین حجم اوراق فروخته شده توسط دولت از ابتدای زمستان تاکنون بوده است.

  • اقتصادنیوز: در طول سی و پنج هفته برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی، مجموعا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق مذکور تامین شده است. اما در ۸ هفته باقی مانده از برگزاری این بازار تا پایان سال، دولت مجبور به فروش چه میزان اوراق در هر هفته خواهد بود؟

  • در سی و پنجمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی در ۷ بهمن ۹۹، مجموعا ۲۰.۳ هزار میلیارد ریال اوراق دادو ستد شد که نسبت به هفته قبل حدودا ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

  • در هفته سی و سوم حراج اوراق بدهی دولتی رکورد بالاترین رقم در یک ماه و نیم گذشته به ثبت رسید. بررسی اوراق فروش رفته نشان می دهد با وجود افزایش نرخ سود اما تاریخ سررسید اوراق جذاب‌تر از نرخ سود آنها در این هفته بوده است.

  • طی هفته منتهی به ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۹ در سی و سومین مرحله از برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی ۵۴.۲ هزار میلیارد ریال اوراق توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد

  • آیا می دانید اعتبار قرض دهی به دولت با نرخ های سود کنونی چقدر است؟ حداکثر دو سال. آیا می دانید دولت تا پایان سال چقدر کسری دارد؟ حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان.

  • در سی و دومین هفته از برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی نرخ سود این بازار در کمترین میزان خود در ۱۲ هفته گذشته قرار گرفت.

  • در هفته سی ام حراج اوراق بدهی دولتی رکوردی دیگر در نرخ سود موثر به ثبت رسید. اتفاق مهم دیگر در این هفته افزایش سهم دو درصدی بورس و کاهش سهم بانکها در خرید اوراق بوده است