آخرین اخبار خروج امریکا از افغانستان

  • کشوری که طالبان امروز بر آن تسلط دارد، با اقتصاد بزرگتر و پیچیده تر و نیازهای اداری گسترده اش، بسیار متفاوت تر از کشوری است که در دهه ۱۹۹۰ بر آن حاکم بود، و اداره آن بسیار دشوار خواهد بود. هنوز مشخص نیست که آیا طالبان قادر به حکومت بر کشور خواهد بود یا نه.

  • در شرایطی که سفارت ایالات متحده در کابل به آمریکایی‌ها در افغانستان هشدار داده است که به دلیل تهدیدات احتمالی امنیتی در بیرون در فرودگاه بین المللی کابل، از آمدن به محل خودداری کنند.، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته از نظر ریاضی غیرممکن است که ایالات متحده و متحدانش بتوانند ده‌ها هزار کارمند و خانواده افغان همیار کشورهای غربی را تا ۳۱ اگوست تخلیه کنند.

  • چرا امریکا از افغانستان خارج شد سیاست جدید آمریکا چه آثار و پیامدی برای ایران دارد؟