دلار امروز

  • اقتصادنیوز؛ امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ نرخ رسمی خرید و فروش دلار طبق اعلام صرافی ملی با کاهش ۱۰۰ تومانی به رقم ۱۳۰۰۰ تومان برای خرید و ۱۳۱۰۰ تومان برای فروش رسید. همچنین قیمت خرید یورو ۱۴۹۰۰ تومان و قیمت فروش یورو ۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد. همچنین در بازار آزاد پایتخت شاخص ارزی تا ظهر با عقبگرد تا ۱۳۰۵۰ تومان و بعدازظهر با پیشروی تا محدوده ۱۳۳۰۰ تومانی رسید.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر