قیمت طلا در سال 99

  • اقتصادنیوز: روز سه‌شنبه قیمت اونس در بازارهای جهانی توانست مجددا از مرز ۱۷۰۰ دلاری عبور کند. اکنون فضای بازار اونس جهانی به دو گروه تقسیم شده است؛ گروهی که اعتقاد دارند وضعیت اقتصاد هنوز رو به بهبود نیست، مدافع افزایش قیمت طلا و گروهی نیز که با تکیه بر گزارش بازار کار آمریکا به بهبود روند اقتصاد باور دارند مدافع سقوط قیمت طلا تا مرز ۱۶۰۰ دلاری هستند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر