ملخ ها

  • اقتصاد نیوز:سازمان فائو پیش‌بینی کرده است که اینبار سطح هجوم ملخ‌های که از عربستان و شاخ آفریقا به ایران وارد می‌شوند، بیشتر از مرحله اول است.

  • اقتصاد نیوز:سخنگوی سازمان حفظ نباتات گفت: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) پیش‌بینی کرده است که طی ۳ روز آینده دستجات بسیار بزرگی از ملخ‌های مهاجم وارد کشور شده و جنوب استان کرمان و منطقه جازموریان را مورد حمله قرار می‌دهد.

  • اقتصاد نیوز: کابوس هجوم ملخ‌ها بار دیگر آرامش را از کشاورزان جنوب کرمان ربوده و طبق آخرین گزارش‌ها و پیش‌بینی فائو در سال جاری میزان هجوم ملخ‌ها به استان کرمان سه برابر سال گذشته است.

  • اقتصاد نیوز:سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور، با اشاره به آغاز هجوم ملخ‌های صحرایی به کشور، گفت: مبارزه در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان آغاز شده است.

  • اقتصاد نیوز:رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: تاکنون در ۴۰۰ هزار هکتار مبارزه با ملخ‌ها انجام شده و ۱۴۰ گله آن‌ها نابود شده است.

  • اقتصاد نیوز: افزایش غیرطبیعی تعداد ملخ‌ها در مناطق مختلف شهرستان‌ رباط کریم موجب نگرانی کشاورزان بویژه غله‌کاران شده و این درحالی است که مسئولان می گویند این ملخ ها مشکلی ایجاد نمی کنند.

  • اقتصاد نیوز:مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: دسته‌های جدید بزرگ ملخ که از سمت شبه جزیره عربستان به سمت ایران پرواز کرده اند، بر اساس پیش بینی فائو از امروز وارد ایران می‌شوند که تهدیدی برای امنیت غذایی کشور به حساب می‌آیند.

  • ​اقتصاد نیوز:مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات، از هجوم ملخ‌های صحرایی از شبه جزیره عربستان به کشور خبر داد و گفت: برای مبارزه با این آفت، به ١٠ میلیاردتومان اعتبار نیاز داریم.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر