آخرین اخبار نرخ سود اوراق تسه

  • نرخ سود در بازارهای مالی رفتاری نزولی را از خود به جای گذاشت. بیشترین کاهش در این هفته مربوط به نرخ سود وام مسکن بوده که معادل ۰.۳ واحد درصد نسبت به هفته قبل کاهش پیدا کرده است.

  • در مهمترین اتفاق بازارهای مالی در هفته پایانی خرداد بانک مرکزی با بسط ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اعتبارات قاعده مند روند نزولی نرخ سود بین بانکی را قیچی کرد. بررسی آمار نشان میدهد برای نخستین بار در ۱ ماه اخیر نرخ سود نسبت به هفته قبل خود ارتقا پیدا کرده است.

  • بررسی روند هزینه وام مسکن در روز های اخیر نشان از ثبات نسبی این متغیر در این مدت داشته اما روند ماهانه قیمت ها نشان از تعبیر دیگری دارد.

  • رفتار دوگانه بازارهای مالی در هفته سوم خرداد دو اثر متضاد بر نرخ تورم گذاشته است. کاهش نرخ سود بین بانکی از یک سو موجب تقلیل تورم و حجم صفر خرید اوراق از سوی دیگر موجبات افزایش آن را پدید آورده است.

  • بررسی نرخ سود ها در هفته دوم خرداد نشان از یک تغییر مهم داشت. نرخ سود بین بانکی به کمترین میزان خود در ۹ ماه اخیر رسیده و حجم اعتبارات در این هفته برابر با صفر بود.

  • هزینه وام مسکن در روز ۲۶ اردیبهشت ماه به بیشترین قیمت خود در یک ماه و نیم اخیر رسید. رکوردزنی قیمت اوراق د راین روز سبب شد تا هزینه وام مسکن برای مجردین از مرز ۱۶ میلیون تومان عبور کند. داده ها نشان می دهند این روند ادامه خواهد داشت.