نرخ سود حراج اوراق بدهی

  • کاهش نرخ سود موثر اوراق بدهی دولتی به کمتر از ۲۱ درصد

    اقتصادنیوز : در هفته پایان آذر نرخ سود موثر به کمتر از ۲۱ درصد رسید و در نهایت در پایان آذر ۸۴ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت از این طریق تامین شد. اما دولت تا پایان سال نیازمند چه قدر فروش از این طریق خواهد بود؟

  • تامین کسری بودجه دولت در محدوده ۸۰ هزار میلیارد تومان

    اقتصادنیوز : در هفته بیست و هفتم از حراج اوراق بدهی دولتی نرخ سود موثر به ۲۱.۳۹ درصد رسیده و رکورد دیگری را به ثبت رساند. در مجموع ۲۷ هفته حراج نیز ۸۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از کسری بودجه دولت از این طریق تامین شد.

  • اقتصاد نیوز: دولت در هفته منتهی به ۱۱ آذر ۱۹۵۰ میلیارد تومان در قالب اوراق بدهی از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی قرض گرفت.

  • پیام عملکرد صفر حراج اوراق؛ ناقوس تورم در بازار بدهی

    اقتصادنیوز : هفته جاری دومین هفته ای است که در آن فروش اوراق بدهی از طریق فرایند حراج صفر بوده است. این در حالی است که دولت باید تا پایان سال ۵۳ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از این طریق تامین کند.

۱

بیشتر

بیشتر