نظام صنفی رایانه ای

  • سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور خبر داد

    قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: مجوز متخلفان درگاه‌های پرداخت الکترونیک با بروز کوچکترین تخلف لغو خواهد شد.

  • مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران این سازمان را متولی تمام امور مرتبط با نرم‌افزار و رایانه دانست.

  • رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای در پاسخ به ابهام ورود استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپای IT به فرابورس در عین نبود مقررات شفاف برای فعالیت آنها گفت: قطعاً تمامی شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌های IT خواهان عرضه سهام در بورس ملزم به اخذ مجوزهای مربوطه هستند.

۱

بیشتر

بیشتر