4 سناریو پیش بینی نرخ تورم در پایان سال؛

قرن 14 با چه تورمی تمام می‌شود؟

کدخبر: 380912
تورم در پایان سال به چه عددی می رسد؟‌ با توجه به داده‌هایی که از تورم ماهانه در سال جاری ثبت شده،‌ حداقل تورم نقطه ای در پایان سال جاری 48 درصد خواهد بود. همچنین احتمالا پرونده قرن چهاردهم با تورم میانگین بیش از 35 درصدی، بسته خواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز، نرخ تورم ماهانه آذر نسبت به ماه قبل 2 واحد درصد رشد را به ثبت رساند. این رقم به همراه خردادماه کمترین رکورد هایی است که در سال 99 ثبت شده است. اکنون سوال اینجاست که با وجود این کاهش بزرگ در نرخ تورم ماهانه، در صورت تداوم وضعیت تورمی به همین شکل، باید منتظرچه تورمی در پایان سال باشیم؟

برای پیش بینی نرخ تورم در پایان سال می توان 4 سناریو را اساس محاسبات قرار داد و در هر کدام از حالت‌ها پیش بینی کرد که در پایان سال چه تورمی رخ می دهد؟

سناریوی ماهانه

نخستین سناریو بر مبنای رشد ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در آذر ماه است. در صورتیکه در ماه های مانده تا پایان سال، این رشد قیمت در هر ماه ادامه پیدا کند، تورم نقطه به نقطه درپایان سال 48.7 درصد تخمین زده می شود. این رقم کمترین حد تورم قابل پیش بینی است که در بین سناریوهای مختلف به دست می آید.

در محاسبات مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه به رشد شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به ماه مشابه در سال قبل گفته می شود. این رقم در آذر ماه 44.6 درصد گزارش شده است.

چنانچه رشد میانگین شاخص قیمتها منتهی به یک سال را نسبت به میانگین سال قبل آن محاسبه کنیم، رقمی حاصل می شود که آن را تورم میانگین می نامیم. از آنجا که تورم ماهیتا حافظه ای دراز مدت دارد، بنابراین این متغیر توصیف دقیقتری را از تغییرات و فشار قیمتی خواهد داشت.

در ماه آذر این متغیر 30.5 درصد به دست آمد و چنانچه روند ماهانه تورم تا پایان سال به همین منوال ادامه داشته باشد، تورم میانگین در اسفند 99 معادل 36.4 درصد تخمین زده می شود.

سناریوی فصلی

در سناریو دوم، رشد ماهانه فصلی در پاییز مبنای محاسبه قرار گرفته است. در این حالت،‌ میزان تخمینی نرخ تورم نقطه به نقطه به 52.9 درصد خواهد رسید که بالاترین حد پیش بینی شده در میان سناریو های تورمی است. به همین شکل نرخ تورم میانگین نیز بیشترین تخمین را داشته و برابر با 37.5 درصد خواهد بود.

سناریوی 9 ماهه و یکساله تورم

سناریوی سوم به حالتی اشاره داد که برآورد تورم پایان سال بر مبنای رفتار قیمت ها از ابتدای سال تاکنون بوده باشد؛ یعنی رفتاری 9 ماهه.

متوسط نرخ تورم ماهانه در این سناریو 4.04 درصد محاسبه می شود که چنانچه تا پایان سال آن را تعمیم دهیم، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به 51.6 درصد ختم می شود. مقایسه 24 ماهه دراین سناریو پیش بینی میکند که نرخ تورم میانگین در حد 37.2 درصد باشد.

در حالت پایانی رفتار یک سال گذشته تورم مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این سناریو متوسط نرخ تورم ماهانه 3.4 درصد محاسبه شده و در نهایت مقدار تخمینی نرخ تورم نقطه به نقطه را به 50.67 درصد می کشاند. تورم میانگین نیز در این سناریو 37 درصد برآورد می شود.

تحلیل پیش بینی های تورمی

مقایسه سناریوهای مختلف نشان می دهد که سناریو اول،‌ کمترین پیش بینی را از نرخ تورم در پایان سال خواهد داشت. اما اگر رفتار پاییزی قیمتها مبنای رفتاری شاخص قیمت در زمستان نیز قرار بگیرد، شاهد بیشترین رشد قیمت در پایان سال خواهیم بود.

نکته دیگری که در آمار تورمی به چشم می خورد،‌ آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه به جز سناریو ماهانه، در باقی سناریو ها همواره بالاتر از 50 درصد پیش بینی می شود که بیشترین آن مربوط به سناریوی فصلی است.

نرخ تورم میانگین نیز روندی قابل توجه را ثبت کرده است. طبق محاسبات انجام شده نرخ تورم میانگین همواره بالاتر از 36 درصد پیش بینی شده که میزان قابل توجهی است. در نتیجه قرن 14 شمسی به احتمال زیاد در تورمی بالاتر از 35 درصد پایان خواهد یافت. 

پیش بینی تورم

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی