در نظرسنجی مرکزآمار ایران مطرح شد

چند درصد ایرانیان پیگیر اخبار هستند؟+ نمودار

کدخبر: 449012
اقتصادنیوز: در نظرسنجی مرکز آمار مشخص شده است که تنها 22.38 درصد ایرانیان علاقه‌مند به پیگیری اخبار مختلف هستند.

به گزارش اقتصادنیوز ، آگاهی مردم از اخبار و روزنامه‌ها می تواند هم اثرگذار و هم متاثر از تمایل افراد به خواندن اخبار باشد. توجه سهم بالاتری از افراد جامعه به موضوع خبر نشاندهنده حجم اهمیت موضوعات خبری بوده و بالاتر بودن مخاطبین در حوزه رسانه اثرگذاری اخبار را در این حوزه ارزیابی می کند. 

از سوی دیگر سهم مطالعه مخاطبین از رسانه‌های فعال و موضوعات خبری، در حوزه سیاستگذاری های جراید خط دهی می‌کند.

در همین راستا در بررسی های منتشر شده از سوی مرکز آمار و نمونه گیری های انجام‌شده  مشاهده می شود تنها 22 درصد افراد جامعه توجهی به خواندن اخبار و موضوعات خبری دارند.

کرونا

چند درصد از افراد جامعه خبر می خوانند؟

طبق نمونه گیری ای که مرکز آمار در سال 99 انجام داده است به طور کلی تنها 22.38 درصد از افراد جامعه به روزنامه خوانی  و پی گیری اخبار از طرق مختلف می پردازند.

بنابر این 77.62 درصد مردم اخبار را پیگیری نکرده و از دانستن آن ها به هر نحوی پرهیز می کنند.

اما برای آن که موضوع را دقیق تر بررسی کنیم می توانیم از دو جنبه، پی گیرکنندگان اخبار را مورد مطالعه قرار دهیم. ابتدا از جنبه نوع دسترسی به اخبار و سپس موضوع خبر.

کرونا

چنددرصد روزنامه می‌خرند؟

در بررسی انجام شده در نمونه گیری مرکز آمار مشخص می شود در سال 99 تنها 3.86 درصد افراد جامعه فقط اخبار خود را از طریق روزنامه‌های چاپی مطلع می شوند. 

از سوی دیگر افرادی که تنها منبع خبری آن ها منابع الکترونیکی خبری بوده است 13.41 درصد جامعه بوده اند.

در سوی دیگر در این آمارها مشاهده می شود افرادی که هم از جهت چاپی و هم از جهت الکترونیکی اطلاعات خبری را برداشت می کنند 5.11 درصد جامعه هستند. 

جنبه دیگر بررسی ها بر سر نوع اخبار و موضوعات خبری است.

عقب‌نشینی بزرگ طرح صیانت/در اکوایران ببینید:

کرونا

60.6 درصد اولویت اول خبرهای سیاسی دارند

در بررسی های انجام شده مشخص شده است که خبرهای اقتصادی را 40.4 درصد افرادی که روزنامه می خوانند مورد مطالعه قرار داده اند.

اما از این میان 43.1 درصد آن ها اولویت دومشان خبرهای اقتصادی  و 31.4 درصدشان اولویت اول آن ها موضوعات اقتصادی است.

در مورد خبرهای سیاسی اما مشاهدات به شکل دیگری بوده است.

در این میان مشاهده می شود 40.3 درصد از افرادی که خبر می خوانند خبرهای سیاسی را نیز پی گیری می کنند.

از این میان 60.6 درصد آن ها اولویتشان خبرهای سیاسی بوده و 26.7 درصدشان این دسته از خبرها در اولویت دومشان قرار دارد.

در کل آمارهای خبرخوانی در این سال مشاهده میشود اولویت مردم با خبرهای سیاسی بوده و سپس مسائل اقتصادی در درجه بندی دوم قرار دارد.

با این حال در بین مخاطبین خبرها گونه سایر اخبار (به غیر از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، بهداشت و درمان و حوادث) 61 درصد هستند که بیشترین درصد مخاطب را در این دسته بندی داشته است.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما