تصمیمات مهم شورای عالی بورس و بانک مرکزی برای بازار سرمایه+ فیلم

توضیحات قالیباف، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تصمیمات تازه بانک مرکزی و شورای عالی بورس برای ساماندهی بازار سرمایه