نوبخت: ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده بودجه سال ۹۹ محقق نشد

کدخبر: 377195
اقتصادنیوز : رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در هشت ماه نخست سال جاری با منابع پیش بینی شده ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی ۳۳۴هزار میلیارد تومان منابع به خزانه واریز شده که تا کنون۵۰هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده محقق نشده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، محمد باقر نوبخت در نشست خبری لایحه بودجه1400 که صبح امروز در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت:  در هشت ماه نخست سال جاری با منابع پیش بینی شده 571 هزار میلیارد تومانی 334هزار میلیارد تومان منابع به خزانه واریز شده که تا کنون50هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده محقق نشده است.

 

وی افزود، بر اساس بودجه امسال از 384 هزار میلیارد تومان مصارف مجاز در هشت ماهه نخست، در عمل 353 هزار پرداخت شد و 31 هزار میلیارد تومان نسبت به انچه که مجاز بودیم مصرف کنیم کمتر مصرف شد. به عبارت دیگر صرفه جویی اجباری انجام شد.

به گفته نوبخت، مصارف در هشت ماهه نخست 39درصد بیشتر از مصارف  مدت مشابه سال98 بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اعتبارات هزینه ای  امسال 35درصد بیشتر از اعتبارات هزینه ای مدت مشابه سال قبل بود. در همین اعتبارات هزینه ای حقوق و مزایا نسبت به مدت مشابه 59درصد رشد کرده است.

وی گفت: هزینه‌های عمرانی نسبت به مدت مشابه سال98 بیش از65درصد رشد کرده است. در حال حاضر 19هزار میلیارد تومان ناترازی بودجه وجود داشته و برای جبران آن از تنخواه بانک مرکزی استفاده شد.

وی افزود: در سال جاری مجوز استفاده 39 هزار میلیاردی از تنخواه وجود داشت اما در نهایت از 20هزار میلیارد تومان مجاز استفاده نکرده ایم.

نوبخت گفت: بنابراین کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل نشده و حتی از میزان مجاز تنخواه کمتر استفاده کرده ایم و رقم 19هزار میلیارد تومان نیز با بانک مرکزی تسویه خواهد شد. بر همین اساس رییس کل بانک مرکزی از عملکرد بودجه تشکر کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد کشاورزی2.7درصد مثبت اما رشد گروه خدمت منفی 3درصد بوده، بر این مبنا رشد بدون نفت مثبت و رشد اقتصادی با نفت منفی 0.2درصد بود، گفت: از بهار سال98که  هزینه مصرف بخش خصوصی منفی 9.8بود، امروز به‌منفی 1.7در تابستان امسال رسیده است.

وی افزود: امسال بابت اعتبارات عمرانی 52 هزار میلیارد تومان پرداخت شده اما خود دولت اوراق را در بورس فروخته و ریال آنرا به پیمانکاران پرداخت کرد. این اقدام باعث شد تا نرخ تشکیل سرمایه ثابت در تابستان 5.4درصد مثبت شود که در دوره های اخیر کم سابقه بوده است. بر این اساس در بخش طرحهای عمرانی 2میلیون فرصت شغلی در کشور تثبیت شد.

وی افزود، دولت سیاستهای نیمه انبساطی مالی را همگام با سیاستهای انقباضی بانک مرکزی  در دستور کار قرار داد و نتایج آن امروز مشهود شده است.

از دست ندهید
بلیط هواپیما