گزارش تحلیلی اقتصادنیوز از آخرین آمار کرونا در ایران

ثبت رکورد کمترین بستری کرونایی روزانه+ نمودار

کدخبر: 382004
اقتصادنیوز : در هفتمین روز زمستان حد بستری های روزانه به کمترین حد خود در شش ماه گذشته رسید. نسبت ابتلا به تست نیز در عرض 30 روز به 10 درصد کاهش یافته است. آیا کاهش این آمار ها می‌تواند وضعیت کرونایی را سفید عنوان کند؟

به گزارش اقتصادنیوز، در هفتمین روز دی ماه چند کف آماری در متغیرهای کرونایی به ثبت رسید. در همین خصوص بستری های روزانه با ثبت 530 نفر در روز جاری به کمترین حد خود از ابتدای تابستان تا کنون رسید. بررسی تغییرات کرونایی نشان از کاهش متغیرهای نگران کننده و افزایش متغیرهای امیدبخش کرونایی داشته اند.

کاهش نسبت ابتلا به تست

در حالیکه میزان آزمایش‌های روزانه حدی فراتر از 52 هزار نفر را به ثبت رسانده اما نسبت مبتلایان به این تست‌ها از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. روند نسبت ابتلا به تست روزانه در هفتمین روز زمستانی نشان می‌دهد این متغیر به حد 10 درصد رسیده است. این در حالی است که این متغیر در ابتدای آذرماه رکوردی معادل با 35 درصد را ثبت کرده بود.

این روند کاهشی و نزول یکباره آمار از 35 درصد به 10 درصد در کمتر از 30 روز به نوعی سقوط در این متغیر محسوب می شود.

اما رکورد های آماری کرونا در امروز تنها معطوف به این متغیر نبود. فوتی های روزانه نیز با حد 119 نفر به کمترین حد خود از پاییز تا کنون رسید. این در حالی بود که روند بهبودیافتگان به مراتب بیشتر از متغیرهای دیگر بوده است.

کرونا

افزایش نسبت بهبودی به ابتلا

شمار کل بهبودیافتگان کرونا درایران در روز هفتم دی ماه به 951 هزار و 860 نفر رسید. از آنجا که تا کنون 1 میلیون و 200 هزار و 686 نفر در ایران به این بیماری مبتلا شده اند می توان نسبت این دو متغیر را به عنوان درصد بهبودی در ایران معرفی کرد.

بر این اساس نسبت فوق در روز جاری 79.3 درصد محاسبه می شود. روند ها از ابتدای پاییز تاکنون نشان می دهد که در شروع پاییز این متغیر در حد 84 درصد قرار داشته است. به مرور وبااوج گیری بیماری کرونا در کشور نسبت بهبودی نزول پیدا کرده و در هشتم آذر ماه به کمترین حد خود یعنی 68 درصد رسید.

در ادامه با کاهش موج شیوع این بیماری درصد بهبودی در کشور رشد بیشتری پیدا کرده و مسیر صعودی را در پیش گرفته است.

بهبودی های روزانه عامل دیگری بود که در کنار بستری ها می تواند به درمان سریعتر این بیماری درکشور اشاره داشته باشد.

کرونا

کف بستری های روزانه در شش ماه

در همین راستا در روز جاری میزان بستری های روزانه کرونا به 530 نفر تنزل پیدا کرد. این رقم کمترین حد این بخش ازآمار های کرونایی از ابتدای تابستان تا کنون بوده است. این ر حالی است که در میانه تابستان ارقام بستری ها بالاتر از 3 هزار نفر ثبت می شد.

مقایسه فصلی این متغیر نیز نشان می‌دهد میزان بستری های روزانه در هفت دی نسبت به فصل قبل 65 درصد و نسبت به تابستان 54 درصد کاهش پیدا کرد.

پیام مهم کرونایی

با وجود آن که آمار های کرونایی در روز جاری کاهشی نسبی را به ثبت رسانده اما نمی توان وضعیت کنونی کرونا را سفید دانست. در همین خصوص مقایسه آمار فوتی ها با تابستان حاکی از آن است که هنوز این میزان مرگ و میر در حد بالایی قرار دارد.

از سوی دیگر درصد بهبودی در کشور نیز با وجود آنکه به مرور افزایش پیدا کرده اما هنوز از ابتدای پاییز 4 درصد کمتر است. 

نکته دیگر به نسبت ابتلا به تستهای روزانه اشاره دارد هرچند این متغیر به حد 10 درصد نزول کرده و درصد ابتلا را پایینتر از قبل کشانده اما نباید از این نکته غافل ماند که هنوز حد ابتلای 5 هزار و 502 نفر در کشور میزان بالایی است. و این میزان نسبت به ابتدای پاییز 57 درصد بیشتر است.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما