وضعیت ضریب جینی در آخرین دهه قرن

آخرین شکاف از فقر و غنا در ایران

کدخبر: 389616
اقتصادنیوز : ضریب جینی یا شاخص نابرابری درآمدی در سال 98 کاهش پیدا کرده اما هنوز بالاتر از 6 سال ابتدایی دهه 90 بوده است. به این معنا که شرایط توزیع درآمد هنوز بدتر از این وضعیت در 6 سال اول دهه 90 ثبت شده است.

به گزارش اقتصاد نیوز،  ضریب جینی در سال 98 نسبت به سال 97 کاهش داشته و به عدد0.3992رسیده است،به بیان دیگر تنها می توان گفت میزان نابرابری درآمدی در ایران در سال گذشته حداقل نسبت به سال قبل آن یعنی  97 بدتر نشده است.

ضریب جینی 

مرکز آمار طی گزارشی میزان ضریب جینی سال 98 را اعلام کرده است. ضریب جینی شاخصی است در اقتصاد که غالبا برای اندازه گیری میزان نابراری درآمدی یا کیفیت توزیع درآمد در جامعه از آن استفاده میشود. این ضریب عددی بین صفر و یک است که هرچه میزان نابرابری در جامعه ای بهتر باشد، ضریب جینی آن به صفر نزدیک تر و هرچه نامطلوبتر، به یک نزدیک است. به بیان دیگر ضریب جینی صفر به معنی برابری کامل درآمدی و ضریب جینی یک به معنی نابرابری کامل درآمدی است. البته در واقعیت این ضریب برای کشور ها در حدود 0.25 تا 0.75 متغیر است.

ضریب جینی نسبتی است بین درآمد تجمعی و جمعیت، به بیان دیگر این متغیر نشان میدهد که هر درصد از جامعه چه سهمی از درآمد را داراست. برای مثال در جامعه ای فرضی اگر سهم دهک اول 4 درصد از درآمد کل و سهم دهک دوم 7 درصد از درآمد کل باشد، میتوان گفت 11 درصد از درآمد کل متعلق به 20 درصد جمعیت است. 

ضریب جینی در ایران 

وضعیت ضریب جینی در ایران در دهه ی 90 تقریبا روند صعودی داشته و در حقیقت در مسیر افزایش نابرابری بوده است. پس از کاهش ضریب جینی در سال های 90 و 91 از سال 92 این ضریب رو به افزایش بوده تا اینکه در سال 97 این ضریب به عدد0.4093 رسید. این رقم بالاترین میزان برای دهه نود بوده است. 

به بیان دیگر وضعیت نابرابری درآمدی و جامعه ایران درسال 97 نسبت به کل دهه بدترین وضعیت را داشته است.

کاهش ضریب جینی در سال 98

ضریب جینی در سال گذشته نسبت به سال 97 کاهش یا بهبود یافته و به عدد 0.3992 رسیده است. علیرغم بهبود توزیع درآمد در سال 98 نسبت به سال 97 اما هنوز هم این عدد نسبت به سال 90 تا 96 عدد بالاتری را نشان می‌دهد.

با بهبود نابرابری نسبی درآمدی در سال گذشته باید به این نکته توجه داشت که هنوز هم وضعیت توزیع درآمد نسبت به سال های آغازین دهه در حالت بدتری قرار دارد. به طور تقریبی میشود بیان کرد که ضریب جینی سال گذشته در حدود ضریب جینی سال 96 قرار داشته است.

ضریب جینی

تیتر یک
  • حباب فلز گران بهای داخلی طبیعی تر شد

    اقتصادنیوز: بازار سکه مجددا چشم به بایدن دارد اما این بار نه به خاطر برجام بلکه به خاطر بسته محرک مالی که با هدف احیای…

از دست ندهید
بلیط هواپیما