بررسی شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری در سال 99

تورم 50 درصدی محصولات دامی و کشاورزی

کدخبر: 413830
اقتصاد نیوز: تورم نقطه به نقطه بخش زراعت، باغداری و محصولات دامی بر اساس شاخص قیمت تولید کننده در زمستان 99 به حدود 53 درصد رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز با توجه به شاخص قیمت تولید کننده، نرخ تورم میانگین بخش زراعت، باغداری و دامداری در سال 99 به حدود 35 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه برای این بخش نیز در زمستان 99 به نزدیکی 53 درصد رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که چه در مورد شاخص تورم میانگین و چه در مورد شاخص تورم نقطه ای، افزایش قیمت به ثبت رسیده در زمستان 99 نسبت به فصول قبلی خود در روندی صعودی قرار گرفته است. همچنین تورم محصولات زراعی و باغداری در زمستان گذشته نسبت به زمستان 99 بالغ بر 78 درصد افزایش قیمت داشته است. در همین بازه زمانی افزایش قیمت محصولات دامی حدود 35 درصد بوده است.

شاخص قیمت تولید کننده

شاخص قیمت تولید کننده تغییرات قیمت در مبداء تولید را نشان می دهد، به بیان دیگر این شاخص پیشرانی برای شاخص قیمت مصرف کننده یا تورم محسوب می شود. از همین رو بررسی این شاخص پیشنگر تصویری مناسب از تورمی که قرار است مصرف کننده متحمل شود، می دهد. زمانی که یک کالا تولید می شود فرایند را باید در بازار طی کرده تا به دست مصرف کننده خرد برسد. عموما افزایش قیمت یک کالا در مبدا تولید آن با یک وقفه زمانی خود را در بهایی که تقاضا کننده خرد پرداخت می کند، نمایان می شود.

تورم بخش زراعت، باغداری و دامداری در سال99

تورم میانگین سال 99( 12 ماه سال 99 نسبت به 12 ماه سال 98) برای بخش زراعت، باغداری و دامداری بر اساس شاخص قیمت تولید کننده 34.7 درصد به ثبت رسید است. این شاخص به نسبت سال 98 حدود 0.4 درصد افزایش داشته است. بیشترین سهم افزایش در این افزایش قیمت را محصولات بخش زراعت و باغداری با تورمی معادل 45.5 درصد داشته داشته است، و کمترین نیز به محصولات بخش دامداری سنتی با تورمی معادل 15 درصد بوده است.

بر این اساس می توان گفت که در سال 99 تورم محصولات کشاورزی نسبت به محصولات دامی و گوشتی(به غیر از گوشت مرغ) در مبدا تولید آن بسیار بالاتر بوده است. همچنین بررسی روند تورم میانگین 12 ماهه در  هر یک از فصول سال 99 نشان می دهد که این شاخص در مدار صعود قرار دارد. به طوری که تورم میانگین بهار( 12 ماه منتهی به بهار 99 در مقایسه با 12 ماه منتهی به بهار 98) حدود 21 درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که همین شاخص تورمی برای زمستان بالغ بر 34 درصد براورد شده است.

تورم بخش زراعت، باغداری و دامداری

تورم نقطه به نقطه؛ بالغ بر 50 درصد

بر اساس دیگر شاخص تورمی، تورم نقطه به نقطه بخش زراعت، باغداری و دامداری در زمستان گذشته 52.9 درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر از زمستان 98 تا زمستان 99 محصولات بخش های مذکور در مبدا تولید شان افزایش قیمتی نزدیک به 53 درصد را تجربه کرده اند. تورم نقطه ای هم به مانند تورم میانگین در مدار صعودی قرار داشته و از حدود 7 درصد در بهار 99 به بالای 50 درصد در زمستان رسده است.

تورم نقطه ای محصولات زراعی و باغداری در زمستان 99 نیز 78.7 درصد به ثبت رسیده است. این در حالیست که تورم نقطه ای برای محصولات دامداری در همین بازه زمانی 34.9 درصد برآورد شده است. بر این اساس می توان بیان کرد که در سال 99 افزایش قیمت محصولات کشاورزی بالاتر از محصولات دامی بوده است، این در حالیست که در سال 98 این اتفاق بر عکس رخ داده و تورم محصولات دامی بسیار بالا بوده است.

تورم بخش زراعت، باغداری و دامداری

تورم فصلی 8 درصد برای محصولات دامی و کشاورزی در زمستان

بالاترین تورم فصلی به ثبت رسیده برای بخش زراعت، باغداری و دامداری در سال 99 در فصل پاییز با افزایش قیمتی معادل 19.8 درصد رخ داده است. تورم فصلی زمستان 99 نیز حدود 8 درصد به برآورد شده است، به بیان دیگر قیمت محصولات دامی و کشاورزی در مبدا تولید در زمستان نسبت به پاییز 8.1 درصد افزایش داشته است. بر این اساس می توان گفت چنانچه این کاهش نرخ تورم در فصل بعدی نیز ادامه دار باشد، روند نزولی در تورم این بخش آغاز گشته است.

با وجود اینکه تورم فصلی بخش زراعت، باغداری و دامداری در زمستان نسبت به تابستان و پاییز 99 در اعداد کمتری قرار دارد، اما همین تورم فصلی زمستان از تمامی تورم های فصلی رخ داده برای این بخش در سال 99 بالاتر است. بالا ترین نرخ تورم فصلی به ثبت رسیده در دهه 90 برای محصولات دامی و کشاورزی به زمستان 97 با رقمی معادل با 26.8 درصد تعلق دارد(این نرخ تورم بر اساس شاخص قیمت تولید کننده برآورد شده است).

تورم بخش زراعت، باغداری و دامداری

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما