رشد 100 درصدی بستری های روزانه نسبت به ابتدای سال

3 متغیر نگران کننده کرونا در ایران زیر ذره بین

کدخبر: 414314
اقتصادنیوز : روند ابتلا، بستری و بیماران بدحال کرونایی در ایران طی روز های اخیر روندی نزولی داشته اما هنوز از سطح آمارهای کرونایی در شروع سال جاری بالاتر است.

به گزارش اقتصادنیوز، روند متغیرهای کرونایی در ایران در روزهای اخیر مسیری نزولی را اتخاذ کرده اما هنوز نسبت به ابتدای سال جاری در مرتبه بالاتری قرار دارد.متغیرهای نگران کننده در این گزارش  مربوط به آمار ابتلا، بستری ها و بیماران بدحال بوده است.

روندکاهشی هفت روزه ابتلا در ایران

همواره در داده کاوی آمارهای کرونایی متغیر ابتلا نخستین شاخصی است که بررسی می شود. این متغیر به نوعی بیان کننده وضعیت قرمز کرونایی بوده و اوج و فرود آن بر دیگر متغیرها اثرگذار خواهد بود. هر چه این متغیر درسطوح بالاتری باشد میزان شیوع نیز در مراتب بالاتری قرار دارد.

در همین رابطه شمار مبتلایان روزانه کرونا در ایران در روز 2 خرداد 99 به کمتر از 10 هزار نفر رسیده و در سطح 8 هزارو 631 نفر قرار گرفت. این متغیر در روز اول خرداد نیز برابر با 8 هزار و 5 نفر بوده و در کمتر از سطح 10 هزارنفر ثبت شده است.

اما با توجه به اشتباهات سهوی در گرفتن آمارها و نوسانات روزانه داده های بیماری می توان از روند هفت روزه متغیرها درتعیین روند شیوع کرونا بهره جست. این متغیر در روز 2 خرداد برابر با 81 هزار و 350 نفر محاسبه شده است. این متغیر در روز اول اردیبهشت به بیشترین حد خود در تقویم کرونایی کشور رسیده و پس از ثبت قرمزترین تاریخ کرونایی کشور در مسیر نزولی قرار گرفت تا آنکه به کمترین حد خود در یک ماه ونیم اخیر رسید. 

با این وجود موج چهارم ابتلا در ایران آنقدر خطرناک بود که حتی اکنون که در مسیر فرود قرار گرفته ایم هنوز متغیر 7 روز ابتلا 50 درصد از ابتلای نخستین روز 1400 بیشتر است.

پس از ثبت بیشینه آماری و برخورد آمارهای ابتلا به سقف خود در روز نخست اردیبهشت سال 1400 روند ابتلا به شیبی ملایم در مسیر کاهش قرار گرفت. این کاهش نخستین تاثیر خود را در آمار بستری های روزانه گذاشت.

کرونا

کاهش آمار بستری های روزانه در ایران

شمار بستری های روزانه در ایران برابر با  هزار و 170 نفر بوده که نسبت به روز قبل خود 5 نفر کاهش پیدا کرده است. این روند نزولی در بسترهای روزانه به شکل واضحتری در مسیر هفت روزه بستری ها نمایان است.

مجموع بستری های روزانه در هفت روز پیش در ایران در روز 2 خرداد برابر با 11 هزار و 450 نفر بوده که نسبت به این متغیر در روز قبل خود 5.1 درصد کاهش پیدا کرده است.

نکته مهم د ربرسی آمار حد بستری ها در ایران فاصله 4 روزه این دو متغیر بوده است. 

مقایسه آمارهای دو متغیر ابتلا و بستری در ایران نشان می دهد دقیقا 4 روز پس از آن که روند هفت روزه ابتلا در مسیر نزولی قرار گرفت تعداد هفت روزه بستری ها نیز کاهشی شد.

به عبارت دیگر می توان گفت اکنون در ایران به طور متوسط تاثیر پذیری بستری از ابتلا فاصله ای 4 روزه دارد.

به هر صورت باوجود کاهش ابتلای روزانه در ایران اما هنوز تعداد بستری ها در هفت روز گذشته در مقایسه با روز اول فروردین 110 درصد بیشتر است.

تاثیر ثانویه کاهش ابتلا به مرور در روند بیماران بدحال کرونایی نیز نمود پیدا کرد.

کرونا

کاهش روند بیماران بدحال کرونایی در ایران

شمار بیماران بدحال کرونا در ایران در روز 2 خرداد برابر با 4 هزار و 855 نفر ثبت شد. این متغیر در مقایسه با روز قبل 1.8 درصد کاهش پیدا کرده و روندی نزولی را رقم زد.

این کاهش آماری در متغیر بیماران بدحال از روز 19 اردیبهشت در ایران آغاز شده و از سطحی بالاتر از 5 هزار و 500 نفر به پایین تر از 5 هزار نفر رسید.

مقایسه ابتلا، بستری و بیماران بدحال نشان می دهد تاثیر پذیری بیماران بدحال از روند ابتلا با فاصله ای 19 روزه از ابتلا و 15 روز از بستری رخ می دهد.

با این وجود مقایسه آمار بیماران بدحال کرونایی در روز جاری با روز نخست سال 1400 نشان می دهد که هنوز شمار بیماران بدحال کرونایی در ایران 25.8 درصد بیشتر از چیزی است که در اول فروردین سال جاری به ثبت در این شاخه به ثبت رسیده است.

جمع بندی نتایج آماری

درنهایت بررسی آمار هفت روزه متغیر های کرونایی در ایران نشان می دهد شمار مبتلایان در روز نخست اردیبهشت ماه نزولی شده و این کاهش با شیبی ملایم تاکنون ادامه داشته است. اما هنوز شیوع این بیماری 50 درصد از اول سال بالاتر است. پس از آن با 4 روز فاصله آمار بستری های روزانه در مسیر نزولی قرار گرفت اما شیب آن از مبتلایان کمتر بود. به همین دلیل اکنون تعداد بستری ها در ایران هنوز 110 درصد بالاتر از شروع سال جدید بوده است. 

روند نزولی بیماران بدحال کرونایی در ایران نیز از 15 روز بعد شروع شد ولی هنوز 25 درصد بالاتر از این آمار در شروع سال جاری است.

کرونا

 

تیتر یک
  • فدرال رزرو پیش‌بینی‌های خود را به‌روزرسانی کرد؛

    اقتصادنیوز: بانک فدرال انتظارات تورمی خود را افزایش داده و انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد.…

از دست ندهید
بلیط هواپیما