روند بازار متشکل ارزی در آخر هفته

کاهش تزریق یورو و دلار به بازار

کدخبر: 416804
اقتصاد نیوز : قیمت یورو متشکل و سامانه سنا بر خلاف دلار افزایش یافت، نوسان دلار بازار متشکل بسیار محدود بود و دلار سنا خلاف دلار متشکل و آزاد حرکت کرد.

به گزارش اقتصاد نیوز، قیمت دلار سنا که تحت تاثیر نوسان اواسط هفته دلار متشکل قرار داشت افزایش یافت، اما قیمت دلار بازار متشکل و آزاد افت کرد. روند قیمتی یورو بر خلاف دلار افزایشی بود و نرخ این ارز در بازار متشکل، سامانه سنا و بازار آزاد رشد کرد.

روند قیمتی و عرضه دلار

امروز نوسان قیمت دلار در بازار متشکل محدود بود. متوسط قیمت دلار متشکل 10 تومان افت کرد و روی 23 هزار و 147 تومان قرار گرفت. قیمت عصر دلار بازار آزاد نیز نسبت به عصر روز گذشته 140 تومان پایین‌تر بود و روی 23 هزار و 830 تومان قرار داشت. بر خلاف دلار بازار آزاد و متشکل، قیمت دلار در سامانه سنا که تحت تاثیر نوسان اواسط هفته بازار متشکل بود 113 تومان افزایش یافت و روی 23 هزار و 439 تومان قرار گرفت. در نتیجه این تغییرات شکاف بین دلار بازار آزاد و سامانه سنا کاهش یافت و به 1.7 درصد رسید. علاوه بر این افت قیمت دلار متشکل با کاهش حجم عرضه همراه بود. عرضه دلار متشکل نسبت به روز گذشته 23 درصد افت کرد و روی 5 میلیون و 333 هزار قرار گرفت.

نمودار یک

روند قیمتی و عرضه یورو

بر خلاف دلار قیمت یورو در بازار متشکل، سامانه سنا و بازار آزاد افزایش یافت. قیمت یورو متشکل 271 تومان رشد کرد و روی 28 هزار و 310 تومان قرار گرفت. قیمت یورو سنا 346 تومان افزایش یافت و روی 28 هزار و 701 تومان ایستاد. قیمت یورو بازار آزاد نیز 56 تومان افزایش یافت و روی 29 هزار و 111 تومان قرار گرفت. شکاف بین یورو سنا و بازار آزاد در نتیجه این تغییرات به 1.4 درصد کاهش یافت. علاوه بر این حجم عرضه یورو متشکل نسبت به روز گذشته 71 درصد افت کرد و روی 323 هزار قرار گرفت.

نمودار

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما