حجم ذخیره آب در سدهای کشور چقدر شد؟

کدخبر: 428087
اقتصاد نیوز : ذخیره آب پشت سدهای کشور به حدود ۴۹ درصد رسیده و در ۱۰ ماه گذشته، میزان خروجی آب از سدهای کشور بیش از ۲ میلیارد مترمکعب از ورودی آب به سدها بیشتر بوده است.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، طبق آخرین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا تاریخ 25 تیرماه سال جاری، مجموع ذخیره آب در سدهای کشور به 24 میلیارد و 950 میلیون مترمکعب رسید.

این میزان که حدود 49 درصد پرشدگی و 51 درصد ظرفیت خالی مخازن سدهای کشور را نشان می دهد، در زمان مشابه سال گذشته 35 میلیارد و 180 میلیون مترمکعب بود.

از ابتدای سال آبی جاری تا 25 تیرماه امسال، در مجموع 27 میلیارد و 560 میلیون مترمکعب آب وارد مخازن سدهای کشور شده، در حالی که در مدت مشابه سال آبی گذشته میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور 52 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب بوده است.

در حالی شاهد کاهش 47 درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور نسبت به سال آبی گذشته هستیم که خروجی آب از سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 25 تیرماه امسال، 29 میلیارد و 740 میلیون مترمکعب بوده و کاهشی 35 درصدی نسبت به خروجی 45 میلیارد و 50 میلیون مترمکعبی آب از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی قبل دارد.

در واقع میزان خروجی آب از سدهای کشور در 10 ماه گذشته از سال آبی جاری، 2 میلیارد و 180 میلیون مترمکعب بیشتر از ورودی آب به مخازن سدها بوده است.

میزان ذخایر آبی سدهای کشور در 25 تیرماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل، 29 درصد کاهش داشته است.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما