گزارش مرکز آمار نشان می دهد:

تورم تولید کننده در قله پنج سال اخیر+نمودار

کدخبر: 439494
اقتصادنیوز: بررسی ها نشان می دهد تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه رقم خورده در بهار 1400 بر اساس شاخص قیمت تولید کننده، از سال 95 تا کنون بی سابقه بوده است.

به گزارش اقتصاد نیوز تورم نقطه به نقطه تولید کننده در بهار 1400 بالغ بر 70 درصد به ثبت رسیده است. همچنین تورم سالانه نیز در بهار امسال حدود 60 درصد برآورد شده است. بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم این دو شاخص در پنج فصل گذشته کاملا صعودی بوده است، به بیان ساده تر درصد تورم سالانه و نقطه ای در پنج فصل گذشته در هر فصل نسبت به فصل قبلی خود بیشتر شده است. با توجه به اینکه تورم تولید کننده پیشرانی برای تورم مصرف کننده محسوب می شود، در این گزارش به بررسی شاخص قیمت تولید کننده در بهار 1400 و فصول گذشته پرداخته شده است.

شاخص قیمت تولید کننده

شاخص قیمت تولید کننده یا به عبارت دیگر تورم تولید کننده نشان دهنده افزایش قیمت کالا و خدمات در مبدا تولید است. زمانی که گفته می شود تورم نقطه به نقطه تولید کننده 48 در پایان بهار به ثبت رسیده است، بدین معنی است که متوسط دریافتی تولید کنندگان عمده در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 48 درصد افزایش داشته است.

هنگامی که قیمت کالایی در مبدا تولید یا بازار ها عمده فروشی افزایش می یابد با یک وقفه زمانی این افزایش قیمت خود را در بازار مصرف کننده های خرد نیز نشان خواهد داد. به بیان ساده تر تورم ایجاد شده در شاخص قیمت تولید کننده با یک فاصله زمانی خود را در شاخص قیمت مصرف کننده نمایان خواهد کرد. این فاصله زمانی در بخش های مختلف( انواع مختلف کالا ها) با یکدیگر متفاوت است.

تورم فصلی تولید کننده

تورم فصلی بهار 1400 بر اساس شاخص قیمت تولید کننده 10.1 درصد برآورد شده است، به بیان دیگر به طور متوسط قیمت دریافتی تولید کننده در مبدا تولید کالا در بهار امسال نسبت به زمستان 99 بالغ بر 10 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این شاخص در زمستان سال گذشته 9.8 درصد به ثبت رسیده بود.

بررسی ها نشان می دهد تورم فصلی تولید کننده در بهار 1400 پس از دو فصل کاهش دوباره افزایش یافته است. با عین حال رکورد تورم فصلی در دست تابستان 99 است. تورم فصلی تابستان 99 حدود 21 درصد به ثبت رسید، این نرخ تورم از سال 95 تا کنون بی سابقه بوده است. پس از تابستان در پاییز این نرخ به 17 درصد و در زمستان به زیر 10 هم رسید. اما در بهار امسال روند کاهشی در تورم فصلی تولید کننده متوقف شد.

photo_2021-09-10_14-27-54

معدن در قله تورم فصلی

در میان بخش های اصلی تولیدی، کالاهای استخراج شده از معدن بیشترین تورم تولید کننده را در بهار امسال با 38.7 درصد به ثبت رسانده اند. پایین ترین تورم فصلی به ثبت رسیده نیز در بهار 1400 مربوط به تولید برق با 1.2 درصد است. سایر گروه ها اصلی تولیدی، بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب تورم فصلی معادل با 11.6 درصد، 8.2 درصد و 11.2 درصد را در بهار امسال به ثبت رسانده اند.

تورم میانگین؛ رکورد دار 5 سال اخیر

تورم سالانه یا میانگین بر اساس شاخص قیمت تولید کننده در بهار امسال بالغ بر 60 درصد به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر درصد تغییر قیمت در چهار فصل منتهی به بهار 1400 نسبت به چهار فصل بهار 99، 60.4 درصد بوده است. تورم سالانه تولید کننده در پنج فصل گذشته کاملا روندی صعودی داشته است، به طوری که این شاخص در بهار سال گذشته 25.4 درصد به ثبت رسیده بود که به ترتیب در تابستان و پاییز 99 به 26.2 درصد و 34.7 درصد رسید.

تورم بی سابقه در 5 سال اخیر! / در اکوایران ببینید:

 این روند صعودی در زمستان هم متوقف نشد و تورم سالانه تولید کننده رقم 46.7 درصد را به ثبت رساند. با توجه به اینکه تورم سالانه نسبت به تورم نقطه ای بازه زمانی بلند تری را مورد محاسبه قرار می دهد، پیش بینی می شود در فصل تابستان امسال نیز شاهد افزایش تورم سالانه باشیم و این روند صعودی ادامه دار باشد.

photo_2021-09-10_14-28-05

بیشترین تورم سالانه در کدام بخش بوده است؟

در میان بخش های اصلی تولیدی بیشترین تورم سالانه به ثبت رسیده در بهار 1400، در بخش معدن با تورمی معادل با 112.3 درصد رقم خورده است. این نرخ تورم سالانه برای بخش معدن در پنج سال گذشته بی سابقه بوده است. کمترین تورم سالانه نیز در بهار امسال برای گروه خدمات با 42 درصد رقم خورده است.

تورم سالانه بخش صنعت در بهار امسال که مهم ترین بخش تولید کشور است، 78.5 درصد برآورد شده است. تورم سالانه بخش صنعت در پنج فصل کنونی کاملا صعوی بوده است. تورم سالانه بخش های کشاورزی و تولید برق نیز به ترتیب 50.2 درصد و 45 درصد به ثبت رسیده است. بررسی ها نشان می دهد تورم سالانه رقم خورده در بهار 1400 برای بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات نسبت به تورم سالانه این بخش ها در زمستان 99، افزایش داشته است. تنها تورم بخش تولید برق در بهار امسال نسبت به زمستان گذشته کاهش داشته است.

روند صعودی در تورم نقطه ای

تورم نقطه به نقطه در بهار 1400 بر مبنای شاخص قیمت تولید کننده، 73 درصد به ثبت رسیده است. به بیان ساده تر قیمت کالا و خدمات در مبدا تولید به طور متوسط در بهار 1400 نسبت به قیمت کالا و خدمات در مبدا تولید در بهار 99، 73 درصد افزایش داشته است. این در حالیست که تورم نقطه ای تولید کننده در بهار سال 99 تنها 18 درصد به ثبت رسیده بود.

آمار منتشر شده از تورم نقطه به نقطه تولید کننده نشان می دهد این شاخص از بهار سال گذشته تا بهار امسال کاملا صعودی بوده است. به طوری که این نرخ تورم از 18 درصد در بهار 99 به نزدیکی 40 درصد در تابستان و سپس در پاییز و زمستان سال گذشته به ترتیب تورم های 58.8 درصد و 67.5 درصد را به ثبت رساند. پیش بینی می شود چنانچه در فصول آتی تورم فصلی این شاخص بالا نباشد، تورم نقطه ای روندی نزولی به خود خواهد گرفت.

photo_2021-09-10_14-28-00

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما