پیشنهاد برای دولت محترم،!

کدخبر: 454004
یک مفهومی در حقوق و اجرای قوانین وجود دارد تحت عنوان due diligence یعنی بررسی وجود صلاحیت و عاری از انگیزه خلاف بودن یک نظر یا اقدام یا فرد.

پیشنهاد بنده این است که هرموقع رئیس دولت جلسه در مورد تصمیم سازی موضوع خاص مانند ارز ۴۲۰۰ در نظر دارند که ذی نفعان غول آسایی دارد، ابتدا به یک دستگاه امنیتی بی طرف (که خود ذی نفع نباشد) بفرمایند که یک بررسی در مورد شرکت کنندگان انجام دهند. آیا پسر خاله یا پسر عمو یا برادر و برادر زاده کسی وارد کننده بزرگ کالای سهمیه ای نیست؟ آیا کسی از شرکت کنندگان وام دار یا ذی نفع مستقیم و غیر مستقیم از طریق زنجریه شرکت ها در این امر نیست؟ آیا کسی از شرکت کنندگان کارمند نیمه وقت، مشاور  و یا یار غار یکی از واردکنندگان کالای سهمیه ای نیست. آیا فرزندان یک نفر از شرکت کنندگان تعدادی دلار ناقابل در خارج کشور به عنوان بورسٍ، مدد معاش و کمک از یکی از این سهمیه بگیر ها یا وابستگان آنان دریافت نمی کند؟…

اگر جواب به این پرسش ها منفی بود تازه می شود فهمید که این ها قبل از ورود به جلسه، به قول ابوسعید ابولخیر،  چاه ها را پر کرده اند و به جلسه آمده اند. تازه در این حالت است که سطح سواد و دانش و تحلیل شرکت کننده می تواند ارزیابی شود.

غفلت از این کنکاش ها نهایت به کام رانت خوار ها است و به زیان رئیس دولت. تجربه آقای روحانی پیش رو است، عده ای هزاران میلیارد کاسب شدند و یک شکاف بی سابقه ثروت در کشور ایجاد گردید، کسی در مورد این بهرمندشوندگان غارت صحبتی نمی کند اما آقای روحانی تا روز قیامت مورد انتقاد است یحتمل در این دنیا نیز پای این تصمیم را خواهد خورد.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما