کارنامه متغیرهای اقتصادکلان در نیمه پاییز

رکوردزنی پایه پولی در آبان 1400 +نمودار

کدخبر: 465541
پایه پولی در میانه پاییز 1400 به بالاترین رشد هشت ماهه خود در طی یک دهه اخیر رسید. این رویداد می تواند ناشی از افزایش پایه پولی و اضافه برداشت بانک ها رخ داده باشد. نقدینگی کشور نیز در مقایسه با سال گذشته 42 درصد رشد داشته که سطح بالایی به شمار می آید.

به گزارش  اقتصادنیوز، متغیرهای پولی در هفته اخیر چند رکوردمهم را ثبت کرد. در مهمترین آن ها پایه پولی در میانه پاییز 1400 جهش قابل توجهی داشته و 2.56 درصد رشد را ثبت کرده است. مقایسه این رشد با ماه های گذشته نشان می دهد از ماه مرداد تا کنون این رشد بی سابقه بوده و همواره در هر ماه بر رشد ماهانه این متغیر افزوده شده است. در حقیقت با آغاز به کار دولت جدید هر ماه شاهد رشد بالاتر در متغیر پایه پولی در کشور بوده ایم.

به طور کلی در آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تحولات اقتصاد کلان دو شاخص پایه پولی و نقدینگی مورد بررسی قرار گرفت و برای دومین ماه پیاپی اشاره ای به پول و شبه پول متغیرهای سازنده نقدینگی نشد.

دو شاخص نقدینگی و پایه پولی در کشور دو عامل مهم برای تورم به شمار می روند و افزایش آن ها می تواند بر متغیر تورم و قدرت خرید اجتماع اثر  مهمی بگذارد.

نقدینگی

رکوردزنی در پایه پولی در کشور

پایه پولی در آبان 1400 معادل با 540 هزار و 500 میلیارد تومان رسید و در مقایسه با ماه قبل 13 هزارو 490 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. محاسبه رشد ماهانه این شاخص نشان می دهد صعود ماهانه 2.56 درصدی در این شاخص در 4 ماه گذشته بی سابقه بوده است.

از سوی دیگر این شاخص در مقایسه با پایان سال گذشته نیز 17.8 درصد رشد داشته که معادل با 81 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. مقایسه این رشد با موقعیت مشابه در یک دهه اخیر نشان می دهد این میزان از رشد در بازه ابتدایی 8 ماه در ایران بی سابقه بوده است.

این رشد مهم در پایه پولی می تواند ناشی از دو موضوع باشد.نخست افزایش صورت گرفته در نرخ تسعیر ارز ودوم اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی

درآمدهای دولت از طریق فروش نفت و گاز و سایر موارد مندرج در بودجه 1400 از شهریور ماه به بعد با نرخ بالاتری تصویب شد. تا قبل از شهریور این نرخ برابر با 4 هزارو 200 تومان برای تمام درآمدهای صادراتی دولت بوده که از پایان تابستان به بعد طبق آن چه در بودجه 1400 ثبت شده بود این نرخ در سطح نرخ سنا و ets  قرار گرفت. افزایش نرخ تسعیر ارز در نهایت می تواند موجب افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی که یکی از بخش های مهم در پایه پولی است شده و این رقم را افزایش داده باشد.

عامل دوم را می توان به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نسبت داد که به گفته همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی این رقم در 40  روز منتهی به مهر اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی از 30 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان رسیده که می تواند نقش اثرگذاری را در رشد متغیر پایه پولی در کشور داشته باشد.

افزایش نقدینگی واقعی و غیر واقعی

طبق آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه 1400 میزان نقدینگی در کشور به 4 هزار و 160 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد رشد داشته است. این افزایش به لحاظ ارزش معادل با 89 هزار میلیارد تومان بوده است. 

رشد نقطه ای در این شاخص نیز نشان می دهد نسبت به آبان ماه سال گذشته میزان نقدینگی در کشور 42 درصد رشد داشته که ارزش مقداری آن برابر با هزار و 277 هزار میلیارد تومان بوده است.

البته به گفته بانک مرکزی 2.7 درصد این افزایش مربوط به پوشش آماری بوده و نمی توان آن را از این لحاظ با ماه های گذشته مورد مقایسه قرار داد.

قیاس این شاخص با پایان سال گذشته نیز نشان می دهد 24.2 درصد رشد در این شاخص شکل گرفته که البته از دید بانک مرکزی میزان واقعی این رشد برابر با 21.8 درصد است چرا که بخشی از این رشد در نتیجه پوشش آماری است که در این متغیر صورت گرفته است.

نقدینگی

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما