مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه گذاری در بهار 1400

کدخبر: 475755
اقتصادنیوز: براساس ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس در فعالان اقتصادی مشارکت کننده در بازار مشاهده می شود در میان مولفه های آماری که از سوی نهادها منتشر شده است، اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی، و رسیدگی به اختلافات تجاری با داوری در صدر نارضایتی فعالان اقتصادی در بهار 1400 قرار داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از  اکو ایران، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود سرمایه گذاری در کشور را از حیث‌های مختلف بررسی کرده است. 

در این پیمایش امنیت سرمایه گذاری در کشور به تفکیک استان ها، از منظر حوزه کسب و کار، از دیدگاه مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه گذاری و .. مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

این چهاردهمین پیمایش صورت گرفته در این حوزه بوده و آخرین آن مربوط به بهار 1400 است. 

بررسی مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه گذاری در بهار 1400

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، برای شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران 38 مولفه در نظر گرفته شده که 17 مؤلفه آن آماری (HD) هستند؛(hard data یا داده های سخت) یعنی مولفه هایی که سنجش آن نیاز به پیمایش و نظرخواهی ندارد و توسط نهادهای رسمی اندازه گیری و اعلام می شوند. 

به گفته مرکز پژوهش های مجلس روش محاسبه این مؤلفه ها براساس روش های علمی از نهادهای مربوطه اخذ شده است.

براساس ارزیابی این مرکز در فعالان اقتصادی مشارکت کننده در بازار مشاهده می شود در میان مولفه های آماری که از سوی نهادها منتشر شده است، اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی، و رسیدگی به اختلافات تجاری با داوری در صدر نارضایتی فعالان اقتصادی در بهار 1400 قرار داشته است.

در این درجه بندی نمره 10 به عنوان بدترین ارزیابی بوده و هر چه این نمره پایین تر باشد ارزیابی فعالان از وضعیت سرمایه گذاری بهتر است.

در همین رابطه رسیدگی به اختلافات تجاری با داوری در بهار 1400 برابر با 7.4 بوده که بیشترین نارضایتی سرمایه گذاران اقتصادی در این موعد بوده است.

اجرای کامل و به موقع احکام قضایی نیز رتبه دوم را داشته که برابر با 5.6 بوده است.

این مؤلفه از حاصل جمع نسبت مانده اجرای احکام مدنی به جمعیت هر استان با مانده اجرای احکام کیفری به جمعیت هر استان مذکور در سالنامه عمومی قوه قضائیه سال 1398 به دست آمده است

با توجه به همکاری مرکز داوری اتاق ایران با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اطلاعات این مؤلفه در قالب سه نوع آمار دریافت شد: آمار پرونده های جاری دفاتر مرکز داوری، آمار پرونده های ثبت شده در دفاتر مرکز و آمار آرای صادره در دفاتر مرکز در سال 1399 .لذا با توجه به ماهیت این مؤلفه میزان آمار آرای صادره در دفاتر مرکز داوری اتاق ایران تا دی ماه 1399 که در اختیار تیم تحقیقاتی قرار گرفته مورد استفاده در تحلیل های این پایش قرار گرفته است.

کمترین رکوردهای اثرگذار در سرمایه گذاری فعالان

از سوی دیگر بررسی های آماری این مولفه ها نشان می دهد مزاحمت ملکی، ثبات مسئولان استانی و ثبات نرخ ارز کمترین اثر را در عدم امنیت سرمایه گذاری داشته اند.

ثبات نرخ ارز که یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری محسوب می شود در بهار سال جاری، از ده نمره ارزشی معادل با 1.82 داشته که در سطح کمترین متغیرهای اثرگذار بر نابسامانی اوضاع سرمایه گذاری در کشور به ثبت رسیده است.

نرخ تورم نیز که یکی دیگر از متغیرهای اقتصاد کلان در پایش امنیت سرمایه گذاری در کشور به شمار می رود در این موعد برابر با 5.47 بوده که رتبه چهارم را در میان مولفه های آماری بررسی شده داشته است.

در نهایت به طور میانگین اثرگذاری 17 مولفه آماری بر امنیت سرمایه گذاری کشور در بهار 1400 برابر با 4.19 بوده است. این رقم البته تنها از منظر داده مولفه های آماری بدون نیاز به پرسشنامه به دست آمده است.

سرمایه گذاری

 
 
تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی