رشد اقتصادی 9 ماهه به 5.1 درصد رسید

مسیر معکوس رشد کشاورزی و خدمات در 9 ماه

کدخبر: 482565
اقتصادنیوز: بررسی دو بخش مهم اقتصاد؛ کشاورزی و خدمات، نشان دهنده مسیر متفاوت رشد تولید در این دو بخش در پاییز 1400 بوده است. به بیان دیگر در سال جاری رشد اقتصادی در بخش خدمات افزایشی بوده اما در بخش کشاورزی همواره افت تولید در کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه ابتدایی سال 1400 به 5.1 درصد رسید. این رشد را به طور کلی می توان در دو قاب مورد بررسی قرار داد. رشد اقتصادی فصلی و رشد اقتصادی تجمعی.

اکوایران در این باره نوشت: در بررسی رشد اقتصادی در بعد تجمعی تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت در کشور به این شکل محاسبه می‌شود که تا بازه مدنظر چه رشدی را با مدت مشابه خود داشته است. برای مثال رشد 9 ماهه اقتصادی ایران در پایان پاییز 1400 نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت های ثابت در این مدت در مقایسه با 9 ماه ابتدایی 1399، 5.1 درصد افزایش را ثبت کرده است.

اما در بخش فصلی این متغیر به صورت سه ماهه مورد بررسی قرار گرفته و با موقعیت مشابه خود در سال گذشته ارزیابی می شود. درهمین رابطه نرخ رشد فصلی 3.9 درصدی در پاییز امسال نشان دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت شکل گرفته در سومین فصل 1400 درمقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته 3.9 درصد افزایش داشته است.

اما به طور کلی رشد اقتصادی بخش های مختلفی را در سمت مصارف و هزینه ها داشته که دو مورد از مهم ترین این بخش ها کشاورزی و خدمات است.

در همین رابطه بررسی رشد فصلی اقتصاد ایران در بخش کشاورزی نشان می دهد رشد اقتصادی در این بخش کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.

رشد اقتصادی

رشد منفی اقتصادی بخش کشاورزی در سال 1400

در سال گذشته رشد اقتصادی فصلی در کشاروزی در بهار برابر با 0.1 درصد بوده که در ادامه تا پاییز همان سال تا سطح 5.5 درصد افزایش پیدا کرد.

روند رشد اقتصادی در این بخش در سال جاری اما کاملا معکوس سال گذشته بوده است. در همین راستا در بهار امسال 4.5 درصد افت تولید ناخالص در بخش ثبت شده و این افت تولید تا پایان پاییز به 3.3 درصد رسید. به این معنا که تولید ناخالص داخلی در پاییز امسال در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته تقریبا 3.3 درصد افت داشته و رشد منفی را ثبت کرده است.

تضاد روند رشد اقتصادی بخش خدمات در قیاس با کشاورزی

رشد اقتصادی کشور در سال های 1399 و 1400 در بخش خدمات روندی مغایر با آن چه در کشاورزی ثبت شده داشته است. در همین رابطه درسال گذشته رشد فصلی خدمات در ایران همواره پایین تر از صفر بوده و به عبارت دیگر دچار افت تولید بوده است.

این در حالی است که در سال بعد شاهد رشد اقتصاد در این بخش بوده ایم و این روند رشد نیز در مسیر صعودی قرار داشته است.

این رقم در بهار سال 99 برابر با منفی 4 درصد بوده و در پاییز آن سال تا منفی 1.5 درصد رسید.

در مقابل در سال 1400 رشد اقتصادی در این بخش برابر با 4.6 درصد بوده اما تا پاییز مسیری افزایشی داشته ودر نهایت در مرز 5.7 درصد قرار گرفت.

رشد اقتصادی

 
 
تیتر یک
اخبار بیشتر در سرویس سایر رسانه ها
از دست ندهید
فلای تودی