تورم 42 درصدی در دهک کم درآمد

رکوردزنی تورم کم درآمدها در سال 1400 +نمودار

کدخبر: 485435
تورم به تفکیک دهک ها در کشور نشان می دهد در سال 1400 تورم هشت دهک نخستین به اوج خود در سال های اخیر رسیده اما این متغیر در دهک های پر درآمد تر با افت سرعت مواجه شده است. در همین رابطه تورم دهک اول برابر با 42.7 درصد بوده که 2.56 واحد درصد از تورم کل کشور بالاتر بوده است.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از اکو ایران، تورم سال 1400 به رکورد خود در بیست و پنج سال اخیر دست پیدا کرد و بیشترین میزان را در این بازه به ثبت رسانید. بررسی ها نشان می دهد عامل مهم تر افزایش تورم در این بازه رشد قیمت در کالاهای خوراکی بوده که به نسبت گروه دیگر خود یعنی کالاهای غیر خوراکی افزایش بیشتری پیدا کرده است.

این افزایش موجب شد تا تورم در دهک های نخستین که کالاهای خوراکی در سبد مصرفی آن ها جایگاه بالاتری دارد رشد بالاتری به نسبت دهک های پر درآمد جامعه داشته باشد.

کمترین تورم اسفند در دهک دهم

به طور کلی دهک های در آمدی جامعه را از حیث درآمد و هزینه می توان به ده بخش تقسیم بندی کرد در این در جه بندی آن هایی که درآمد بالاتری دارند را در طبقات بالاتر و آن ها که کم در آمدتر هستند در جایگاه نخستین قرار می گیرند.

بنابراین دهک های نهم و دهم همواره به عنوان دهک های پردرآمد جامعه تلقی شده که در سبد مصرفی آن ها کالاهای غیرخوراکی سهم بالاتری را به خود اختصاص می دهد. در مقابل دهک های اول، دوم و سوم دهک های کم در آمد جامعه بوده که کالای خوراکی بیشترین مصرف را در سبد مصرفی آن ها خواهد داشت.

به نوعی میزان درآمد دهک ها نقش تاثیر گذار در سبد مصرفی دهک ها داشته و در نهایت با توجه به سبد های مخالف می تواندتورم برای هر کدام از اقشار درآمدی به شیوه های متفاوت رقم خورد.

در همین رابطه در اسفند ماه سال 1400، تورم ماهانه در 5 دهک نخست جامعه برابر با 1.3 درصد بوده و در دهک دهم در پایین ترین سطح به نسبت سایرن به ثبت رسید. این سطح برابر با 1.1 درصد در این مقطع محاسبه شد.

تورم

تورم 42 درصدی در دهک کم درآمد

اگر آمارهای داده شده در خصوص تورم دهک ها در سالهای اخیر را مورد بررسی قراردهیم نکته حائز اهمیت تورم بالاتر در دهک های ابتدایی در این سال خواهد بود.

در شرایطی که تورم 1400 به طور کلی برابر با 40.2 درصد برآورد شده، تورم دهک اول برابر با 42.7 درصد بوده که از میزان متوسط نیز 2.56 واحد در صد بالاتر بوده است.

در عین حال تورم کم درآمد ها دراین سال بالاترین تورم بوده و در این سال با افزایش درآمد، تورم تجربه شده در هر دهک کمتر شده است. با این حال کمترین تورم تجربه شده مربوط به دهک نهم بوده که با 39.2 درصد باز هم سطح بالایی به شمار می آید.

تورم

رکورد چهارساله تورم در دهک های کم درآمد

به طور کلی بررسی تورم دهک ها در چهار سال اخیر که داده های آن موجود است، نشان می دهد تورم دهک های پایین تر در اوج چهار سال قرار داشته است.

در همین رابطه تورم دهک های اول تا هشتم به نسبت   سال گذشته بالاترین سطح را داشته که نشان از بیشترین افزایش قیمت در این سال برای این گروه ها بوده است.

این در حالی است که در دهک نهم و دهم تورم تجربه شده از سال 99 کمتر شده و دومین رکورد در این بازه به شمار می آید. 

در همین رابطه تورم دهک دهم برابر با 39.3 درصد بوده که از این رقم در سال گذشته تقریبا 4.1 واحد درصد کمتر بوده است. تورم به ثبت رسیده در سال 99 برای این دهک تقریبا برابر با 4.14 درصد ثبت شده بود که در آخرین سال قرن چهاردهم، از سرعت این تورم برای دهک پر درآمد جامعه کاسته شده است.

تورم

 
تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی