سهم گروه هی مختلف در تورم اولین ماه سال 1401

رکوردزنی خوراکی ها و اجاره بها در تورم فروردین ماه

کدخبر: ۴۹۰۹۶۲
بررسی سهم تورم در گروه های کالایی نشان می دهد گروه خوراکی ها بیشترین سهم را در تورم داشته که معادل با 1.3 درصد بوده است. اجاره نیز دراین محاسبه دومین گروه افزایش قیمت بوده که سهم آن برابر با 0.61 درصد به ثبت رسیده است.
رکوردزنی خوراکی ها و اجاره بها  در تورم فروردین ماه

به گزارش اقتصادنیوز، نرخ تورم به طور کلی دلالت بر رشد عمومی قیمت ها دارد که در هر ماه توسط مرکز آمار در بخش ها و گروه های مختلف محاسبه شده و منتشر می شود.

روند نرخ تورم در ماه فروردین 1401 نشان از سهم بالای افزایش قیمت خوراکی ها در تورم امسال داشته است.

طبق این آمارها نرخ تورم در کالاهای خوراکی و آشامیدنی برابر با 4.9 درصد بوده و از کالاهای غیرخوراکی تقریبا 3.2 واحد درصد بالاتر بوده است.

رکوردزنی سهم خوراکی ها در تورم فروردین 1401

شاخص قیمت مصرف کننده در هر ماه چند زیر گروه مهم دارد. تورم ماهانه در اولین مقطع سی روزه 1401 برابر با 3.3 درصد بوده و گروه خوراکی ها سهمی 1.3 درصدی در تورم این بازه زمانی داشته است. بررسی سایر سهم های تورمی نشان می دهد بالاترین فشار افزایش تورم در کشور از ناحیه کالاهای خوراکی به ثبت رسیده است.

در همین محاسبه مشاهده می شود تورم بخش مسکن با 0.71 درصد دومین رکورد را در بررسی سهم ایجاد تورم در خانوارهای کشور داشته که بخش مهمی از آن از ناحیه اجاره بوده است. چیزی در حدود 0.61 درصد.

جایگاه سوم نیز در این محاسبه به بخش حمل و نقل تعلق داشته است. در مقابل  اما تورم بخش آموزش و دخانیات در این ماه کمترین سهم را در تورم به ثبت رسانده اند. 

تورم

رکورددار سهم کالاهای بی دوام و خدمات در تورم

آمارهای تورمی را می توان در ترکیب افزایش قیمت ها در تقسیم بندی کالاها از حیث دوام و خدمات نیز مورد محاسبه قرار داد.

به طور کلی در بررسی های آماری دراین مقطع مشاهده می شود سهم کالاهای بی دوام در افزایش تورم برابر با 1.65 درصد بوده که بالاترین سهم به شمار می آید. نکته مهم آن است که خوراکی ها در این دسته بندی جزو مهم کالاهای بی دوام هستند.

خدمات نیز در این ماه دومین رکورد را در سهم تورم داشته که برابر با 1.33 درصد به ثبت رسیده است.

به عبارت دیگر باز هم سهم مهم در افزایش قیمت سبدهای مصرفی خانوار ها مربوط به گروه خوراکی ها محاسبه می شود.

دومین رکورد رشد ماهانه خوراکی ها در فروردین ماه 

به طور کلی مقایسه رشد ماهانه کالاهای خوراکی در اولین ماه سال در مقاطع مشابه خود در سال های گذشته نشان می دهد در سال 98 بیشترین تورم ماهانه فروردین ثبت شده که برابر با 6.5 درصد بوده و فروردین امسال دومین رکورد را در این دهه رقم زده است.

در میان خوراکی ها نیز میوه و خشکبار با تورم 0.4 درصدی بالاترین میزان را داشته و گوشت قرمز و گوشت ماکیان جایگاه بعدی را در افزایش ماهانه قیمت ها به ثبت رسانده است.

تورم

 
 
اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید