افت 1.9 درصدی صنعت ایران در سال 1400

کدخبر: 494750
اقتصادنیوز: تولید ایران در بخش صنعت در سال 1400 افتی 1.9 درصدی داشته است. محاسبه ای که مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه انجام داده نشان می دهد افت تولید صنعتی ایران دراین مقطع در حالی به ثبت رسیده که معدن در مقابل افزایشی 6.2 درصدی در این بازه زمانی داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، مرکز پژوهش های مجلس رشد تولید صنعتی ایران را در سال 1400 برآوردکرد. طی محاسبه این نهاد از تغییرات شاخص تولید و فروش شرکت های بورسی ایران در سال گذشته، تولید شرکت های صنعتی در بورس ایران افتی 1.9 درصدی را در این سال در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته است.

افت تولید و فروش صنعت در سال 1400

طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در اسفند 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد کاهش پیدا کرده است.

در ادامه مقایسه ماهانه این شاخص نیز نشان می دهد افت ثبت شده در این متغیر برابر با 0.4 درصد بوده است.

این شاخص را می توان برآوردی از وضعیت تولید ایران در بخش صنعت دانسته که براساس محاسبات این نهاد افتی 1.9 درصدی در کل سال 1400 در مقایسه با سال 99 به ثبت رسانده است.

در این گزارش،  ۱۱ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید و 4 رشته فعالیت افزایش اندکی در شاخص تولید داشته اند.

دراین میان گروه هایی که بیشترین افت را درتولید داشته اند، «خودرو و قطعات» و بخش «شیمیایی به جز دارو» بوده است.

در کنار تولید رشد میزان فروش در این شرکت ها نیز برآورد شده که طی آن،  رشد ماهانه شاخص فروش شرکت های بورسی در این ماه برابر با 13 درصد بوده و نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته نیز 5.7 درصد کاهش داشته است.

درادامه تغییرات میانگین سالانه این شاخص نیز نشان می دهد شاخص فروش شرکت های بورسی رشدی 0.6 درصدی را در کشور به ثبت رسانده اند.

در این ماه رشته فعالیتهای «شیمیایی (بجز دارو)»، «فلزات پایه» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش و رشته فعالیت «تجهیزات برقی» بیشترین سهم رادر بالا نگه داشتن شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته اند.

 در بررسی آمارهای ثبت شده در بخش صنعت می توان تغییرات شاخه معدن را نیز مورد ارزیابی قرار داد.

صنعت

رشد 6.2 درصدی تولید معدن در سال 1400

شاخص تولید در شرکت ای معدنی بورسی در اسفند ماه سال گذشته رشد ماهانه 13.6 درصدی داشته و افزایش نقطه ای آن معادل با 41.7 درصد بوده است.

این رشد در سال 1400 برابر با 6.2 درصد در قیاس با سال قبل بوده است.به عبارت دیگر طبق محاسبات مرکز پژوهش های مجلس از این شاخص ها در حالی که تولید صنعت در ایران افتی 1.9 درصدی داشته رشد تولید در معدن جهشی 6.2 درصدی را در سال گذشته ثبت کرده است.

همچنین شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 6.33 درصدی، نسبت به ماه قبل با افزایش 6/83 و درمجموع در سال 1400 نسبت به سال 1399 با کاهش 4/15 درصدی مواجه شده است.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی