عملکرد بانک مرکزی در بازار باز دو سال گذشته

کدخبر: 502507
بررسی های آماری نشان می دهد در هفته های اخیر بانک مرکزی تزریق پول در بازار باز را کاهش داده اما مقایسه با سال قبل نشان دهنده آن است که هنوز این میزان در سطح بالایی قرار دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، روند عملیات بازار باز هر چند که در سه ماه سپری شده از سال جاری کاهشی بوده اما هنوز از این رقم در سال گذشته بالاتر است.

این بازار در سال 1399 راه اندازی شده و با رد و بدل اوراق میان بانک ها و بانک مرکزی سعی کرده تا وضعیت نقدینگی نهادهای مالی را سرو سامان دهد.

ساز و کار بازار به گونه ای است که از میزان بسط پول تا نرخ سود اوراق مبادله شده در اختیار بانک مرکزی است و این نهاد با هر درصد از سهم اوراق پیشنهادی بانک ها که صلاح بداند موافقت کرده و می تواند بسط پول شکل دهد.

بررسی های آماری نشان می دهد در هفته های اخیر بانک مرکزی تزریق پول در بازار باز را کاهش داده اما مقایسه با سال قبل نشان دهنده آن است که هنوز این میزان در سطح بالایی قرار دارد.

مقایسه قاب سالانه بسط نقدینگی در دوسال گذشته

تزریق پول در بازار باز در سال جاری از مرز 95 همت آغاز شده و با کاهش هفتگی این آمار رفته رفته به 65 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر تزریق هفتگی پول در هر ماه به طور متوسط 10 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده اما همواره در این سال بالاتر از مرز 60 هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

این در حالی است که این رقم در سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه در کمتر از مرز 6 هزار میلیارد تومان قرار داشت. در آن زمان بالاترین سطح در هفته اول فروردین ماه 1400 ثبت شده بود که برابر با 6 هزار و 250 میلیارد تومان بوده و به مرور کاهش پیدا کرد.

در نهایت در میانه خرداد سیاست این نهاد تغییر کرده  و عملیات ریپوی معکوس از هفته سوم خرداد 1400  با جذب 6 هزار و 370 میلیارد تومان پول آغاز شد.

بازار باز

مقایسه قاب سالانه بسط نقدینگی بازار بین بانکی در دوسال گذشته

در کنار بازار باز اما اعتبارات قاعده مند به نوعی دیگر ثبت شده است. معاملات ثبت شده بانک مرکزی در بازار بین بانکی در سال گذشته در دو ماه ابتدایی تا مرز 25 همت نیز رسیده بود که البته این رقم در موقعیت مشابه سال جاری در بالاترین سطح خود یعنی 6 هزار میلیارد تومان قرار داشته است. در ادامه همزمان با کاهش تزریق پول در بازار بین بانکی درخرداد ماه سال گذشته روند بانک مرکزی اکنون معادل با سال قبل شده و در سطحی برابر به ثبت رسید ه است.

در نهایت مجموع تزریق پول در بازار های بین بانکی در دو سال گذشته نشان دهنده آن است که بسط نقدینگی با وجود آن که در سال جاری مسیری کاهشی را  سپری کرده اما همچنان به مراتب بالاتر از سال گذشته است.

بازار باز

 
 
تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی