کاهش تزریق نقدینگی در مجموع دو بازار بین بانکی

کدخبر: ۵۰۴۷۸۱
بانک مرکزی در هفته آخر بهار حدودا 63 هزار و 950 میلیارد تومان پول در بازار بین بانکی تزریق کرد. این کمترین میزان بسط پول در این بازار بوده است.
کاهش تزریق نقدینگی در مجموع دو بازار بین بانکی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکو ایران، مجموع نقدینگی بسط داده شده از سوی بانک مرکزی در بازار بین بانکی کاهش قابل توجهی داشته است.

به طور کلی بانک مرکزی در بازارهای بین بانکی اقدام به تزریق پول می کند. بسط نقدینگی در بازاهای مالی در ادامه سیاست این نهاد در برخورد با وضعیت نقدینگی بانک ها است. 

پس از آن که بانک مرکزی در سال گذشته بسط پول در بازار باز را به مرز 95 همت رساند در سال جاری روندی انقباضی را آغاز کرده و در هر دوبازار اقدام به بسط پول کمتری کرده است.

کاهش تزریق نقدینگی در مجموع دو بازار بین بانکی

بانک مرکزی در هفته آخر بهار حدودا 63 هزار و 950 میلیارد تومان پول در بازار بین بانکی تزریق کرد. این کمترین میزان بسط پول در این بازار بوده است.

به طور کلی معاملات بانک مرکزی با بانک ها در این بازار به صورت میان مدت و با واسطه اوراق بدهی است. نرخ سود معاملات در این بازار از سوی بانک مرکزی تعیین می شود که روند صعودی خود در هفته پایانی بهار به 19.5 درصد رسیده است.

به جز بازار باز ، بانک مرکزی در بازار بین بانکی نیز به مدیریت نقدینگی بانک ها می پردازد. اعتبارات قاعده مند به نوعی بسط پول بانک مرکزی در بانک های دارای کسری است که در سقف دامنه نرخ سود در بازار شبانه تزریق می شود.

در هفته پایانی خرداد 1401 سهم اعتبارات از عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی برابر با هزار و 920 میلیارد تومان بوده است.

درنهایت مجموع این دو رقم نشان می دهد در این مقطع به طور کلی 65 هزار و 870 میلیارد تومان به بانک ها پول تزریق شده است. این کمترین میزان این شاخص در 6 ماه اخیر بوده است. در کنار تزریق پایین نرخ سود بسط پول نیز روندی متضاد را طی کرده است.

بازار باز

روند صعودی نرخ سود مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی

نرخ سود مداخله بانک مرکزی در بازار باز متغیری است که به صورت موزون از عملیات بسط نقدینگی در این بازار محاسبه می شود. نرخ سود بسط پول در بازار باز برابر با 19.5 درصد و این شاخص برای اعتبارات قاعده مند نیز معادل با 22 درصد ثبت شده است.

بنابراین نرخ سود موزون در مجموع طبق محاسبات در حد 19.57 درصد برآورد شده که نسبت مقاطع هفتگی شش ماه اخیر در حد بالایی قرار گرفته است. 

در نهایت حجم بسط پول در بازارهای بین بانکی در این مدت به کمترین سطح خود در شش ماه اخیر رسیده و نرخ سود تزریق پول در این بازار به سطح بالایی دست پیدا کرده است. این به نوعی تغییر سیاست بانک مرکزی در خصوص رفتار خود با نهادهای مالی به حساب می آید که می تواند ناشی از بهبود شرایط نقدینگی بانک ها نیز باشد.

بازار باز

 
اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید