تغییر سیاست بانک مرکزی در بازار باز

تصمیم پرهزینه اقتصادی در ایران /سیگنال رشد نرخ بهره قرمز شد

کدخبر: 508189
نرخ سود در بازار باز به سطح بی سابقه ای رسیده تا نخستین رویداد از سه اتفاق مهم پانزدهمین مرحله بازار باز ثبت شود.

به گزارش اقتصادنیوز، بازار باز سه سال است که به اقتصاد ایران اضافه شده تا بانک مرکزی از طریق آن بتواند نقدینگی بانک ها را کنترل کند. در هفته سوم تیرماه نرخ سود بازار باز در جهشی بی سابقه به بالاترین حد هفتگی تاریخی خود رسیده و یک گام دیگر به 21 درصد نزدیک شد. بررسی بسط پول در این بازار نشان می دهد ضمن ثبات هفتگی تزریق پول در بازار باز اما نرخ پذیرش اوراق بدهی دولتی صعودی تر شده است.

تغییر سیاست بانک مرکزی در بازار باز

روند معاملات بازار باز در سومین هفته تیر ماه نشان از تغییر سیاست بانک مرکزی داشته است. نرخ سود در این بازار به سطح بی سابقه ای رسیده تا نخستین رویداد از سه اتفاق مهم پانزدهمین مرحله بازار باز ثبت شود.

از آن جا که فعالیت بانک مرکزی در این بازار به منظور بهبود نقدینگی بانک ها و مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی انجام می شود، رصد معاملات هفتگی در بازار باز از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاملات بازار باز از نوع ریپو است. زمانی که بانک مرکزی می خواهد تزریق پول در این بازار انجام دهد اوراق از بانک ها خریداری کرده و بانک ها نیز متعهد می شوند تا در تاریخ سررسیدمعلوم دوباره اوراق خود را از بانک مرکزی بخرند.

اکنون بسط پول برای سومین هفته متوالی در سطح 60 همت قرار گرفته است.

بازار باز

بسط ثابت پول در بازار باز هفته سوم تیر ماه

در هفته منتهی به 21 تیرماه بانک مرکزی در بازار باز 59 هزار و 900 میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده و به همین میزان نیز در نهادهای مالی پول تزریق کرد.

بررسی هفتگی تزریق نقدینگی در این بازار نشان می دهد بانک مرکزی برای سومین هفته متوالی است که در یک سطح ثابت (تقریبا 60 همت) نیاز بانک ها را جواب می دهد.

نکته مهم دیگر در این بازار رشد نرخ پذیرش این نهاد با نیاز بانک ها است. در معاملات بازار باز بانک ها در ابتدا مبلغی اوراق را به بانک مرکزی پیشنهاد می دهند و این نهاد نیز متناسب با صلاحدید خود با هر میزان که بخواهد موافقت می کند.

در این هفته ارزش اوراق پیشنهاد شده از سوی بانک مرکزی برابر با 79 هزار و 190 میلیارد تومان بوده که تقریبا 75 درصد آن پذیرفته شده است.

ضمن آن که میزان پیشنهادی بانک ها همچنان در سطح 80 همت قرار داشته اما سهم پذیرش آن نسبت به هفته قبل تقریبا 7 واحد درصد بیشتر شده است.

سومین رخداد قابل تامل در بازار باز رشد نرخ سود است که اکنون به بالاترین سطح خود رسیده است.

بازار باز

رکودرزنی بی سابقه نرخ سود در بازار باز هفته سوم تیرماه

به گزارش اکوایران، در پانزدهمین مرحله بازار باز در سال 1401 نرخ سود بازار باز به 20.91 درصد رسید. به عبارت اقتصادی تر استقراض بانک ها دراین بازار به پرهزینه ترین سطح خود در تاریخ برگزاری بازار باز رسیده است.

عاملی که به اعتقادبرخی کارشناسان می تواند منجر به رشد نرخ سود بین بانکی شده و سطح معاملات در بازار بین بانکی را تغییر دهد.

بازار باز

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی