افت سرعت رشد تراکنش های بانکی +نمودار

کدخبر: ۵۴۰۲۲۵
اقتصادنیوز:در شهریور ماه امسال در حدود 664 هزار و 520 میلیارد تومان ارزش کل تراکنش های بانکی کشور بوده است. این رقم نسبت به ماه قبل 0.3 درصد بیشتر شده که در مقایسه با ماه های قبل کمترین رشد محسوب می شود.
افت سرعت رشد تراکنش های بانکی +نمودار

به گزارش اقتصادنیوز، سرعت رشد تراکنش های بانکی در شش ماهه اول سال پایین آمده و در آخرین ماه تابستان کمترین رشد را به ثبت رسانده است.

بانک مرکزی در آمارهای  ماهانه خود روند تراکنش های بانکی را منتشر کرده که این آمار به تفکیک استان ها و استان تهران و خود پردازها و پایانه شعب اعلام می شود.

تراکنش های بانکی

افت سرعت رشد تراکنش های بانکی در شهریور 

در شهریور ماه امسال در حدود 664 هزار و 520 میلیارد تومان ارزش کل تراکنش های بانکی کشور بوده است. این رقم نسبت به ماه قبل 0.3 درصد بیشتر شده که در مقایسه با ماه های قبل کمترین رشد محسوب می شود.

بیشترین رشد آن نیز مربوط به اردیبهشت ماه بوده که برابر با 11 درصد رقم خورده و پس از آن رفته رفته از آن کم شده است.

در آمارهای ثبت شده در این مرکز مشاهده می شود سهم استان تهران از کل تراکنش های بانکی کشور در پایان تابستان برابر با 158 هزار و 950 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل خود در حدود 0.16 درصد بیشتر شده است. در مقابل هم سهم سایر استان ها برابر با 505 هزار و 571 میلیارد تومان بوده و از ماه قبل خود در ححدود 0.33 درصد بالاتر آمده است.

بررسی ها نشان می دهد وضعیت تراکنش ها در استان تهران رشد کمتری را در مقایسه با سایر استان های کشور ثبت کرده است.

رشد بالاتر تراکنش های بانکی در پایانه شعب

در دسته بندی دیگر تراکنش های بانکی در کشور، بانک مرکزی آمار خود را به تفکیک خودپرداز و پایانه شعب منتشر می کند. در همین رابطه در داده های شهریور ماه امسال مشاهده می شود سهم خودپرداز ها از تراکنش های بانکی در شهریور ماه امسال برابر با 404 هزار و 682 میلیارد تومان بوده و از مرداد ماه 0.13 درصد بالاتر آمده است.

این در حالی است که میزان رشد ماهانه پایانه شعب در شهریور 1401 برابر با 0.55 درصد ثبت شده و به 259 هزار و 840 میلیارد تومان رسیده است.

تراکنش های بانکی

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید