گزارش معاملات اوراق بدهی دولتی از هفته سی و دوم

نرخ سود اوراق بدهی به کف 12 هفته رسید

کدخبر: 383993
در سی و دومین هفته از برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی نرخ سود این بازار در کمترین میزان خود در 12 هفته گذشته قرار گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز، نرخ سود اوراق بدهی دولتی در سی و دومین هفته از برگزاری این بازار به کمترین حد خود در 12 هفته گذشته رسید. درهمین راستا حجم حراج اوراق مبادله شده نیز 5 درصد پایین تر از هفته قبل ثبت شد.

بازار اولیه حراج اوراق بدهی به منظور تامین کسری بودجه دولت برگزار می شود. در این بازار دولت اوراق خود را در معرض فروش بانکها و نهادهای سرمایه ای قرار می دهد تا از این طریق بتواند کسری خود را جبران کند. هر چقدر فروش اوراق در این بازار بیشتر باشد دولت به هدف خود در تامین بخشی از کسری بودجه نزدیکتر شده است.

کاهش حجم هفتگی معاملات اوراق بدهی

در همین خصوص در 16 دی ماه سال 99 مجموعا هزار و 560 میلیارد تومان از اوراق بدهی دولت به فروش رسید که هزار و 220 میلیارد تومان آن را بانکها و مابقی به وسیله نهادهای سرمایه ای خریداری شدند.

در همین خصوص نرخ موثر کل دادو ستد اوراق این هفته در بازار اولیه  به 20.64 درصد رسید که این میزان در حداقل خود در 12 هفته گذشته قرار دارد.

کاهش 0.44 واحد درصدی که در نرخ سود نسبت به هفته قبل رخ داد همزمان با کاهش 5 درصدی حجم معاملات در این هفته بود.

تأمین کسری بودجه دولت

مجموع اوراق بدهی معامله شده در 32 هفته سپری شده از این بازار به 92 هزار و 504 میلیارد تومان رسید که تاکنون 56 درصد آن توسط بانکها و 44 درصد در بازار سرمایه خریداری شده است.

هدفگذاری دولت تا پایان سال آن بود که 125 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از این محل تامین کند.

بنابراین دولت باید 32 هزار و 500 میلیارد تومان مانده را در هفته های باقیمانده در این هفته ها به فروش می رساند.

از آنجا که تا پایان سال هنوز 10 هفته دیگر باقی مانده چنانچه دولت در هر هفته به طور متوسط 3 هزار و 250 میلیارد تومان اوراق به فروش برساند می تواند این هدفگذاری را تحقق بخشد.

اوراق بدهی دولتی

تیتر یک
از دست ندهید