بررسی نرخ سود در 5 بازار هفته دوم تابستان

2 رکورد کاهشی در نرخ سود+ نمودار

کدخبر: 425214
اقتصادنیوز: نرخ سود بازارهای مالی در هفته دوم تیرماه 1400 دو رکورد کاهشی را ثبت کردند. یکی در بازار اوراق ثانویه و دیگری در نرخ سود بازار بین بانکی. کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی نشان می‌دهد همچنان تزریق پول و اثر تورمی در کشور جریان دارد.

به گزارش اقتصادنیوز ، پنجره نرخ سود در 5 بازار مالی در هفته دوم تابستان، دو کاهش و سه ثبات را رقم زد. به عبارت دیگر رفتار نرخ سود ها در این هفته در هیچ بازاری افزایشی نبود. اما این کاهش ها، در بازار بین بانکی به بهای افزایش تورم تمام خواهد شد.

بانک مرکزی به طور کلی برای تنظیم بازارهای مالی و هدفگذاری تورم به مدیریت نرخ سود بین بانکی در دو بازار می پردازد بازار باز و بازار بین بانکی.

جذب بیشتر پول در بازار باز

عملیات بازار باز به اختیار کامل بانک مرکزی به صورت هفتگی برگزار می‌شود. دراین بازار اگر بانک مرکزی تشخیص دهد وضع حساب بانک‌ها درموقعیت خوبی قرار دارد اقدام به جذب نقدینگی کرده و اگر تصور کند دچار کسری شده اند با خرید اوراق به این نهادهای مالی پول تزریق می کند.

نرخ سود اوراق زمانی که بانک مرکزی بسط پول در بانک‌ها انجام می دهد معادل با 19.8 درصد و زمانی که قبض پول صورت می گیرد مساوی با 18 درصد است. 

این دو نرخ هفته هاست ثابت مانده و تغییری نداشته است. این کف و سقف تعیین شده در نرخ سودها بر اساس مدیریت نرخ سود بین بانکی تعیین شده است.

کف نشینی های نرخ سود بین بانکی

بازار شبانه یا بازار بین بانکی به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود بالاتری بانک هایی که دارای مازاد هستند به بانک‌های دچار کسری وام می‌دهند. اگر بانک وام دهنده بانک مرکزی باشد نرخ سود آن 22 درصد بوده و به آن اعتبارات قاعده مند می گویند.

درراستای عملکرد جذب گونه بانک مرکزی در بانکها این نهاد در اعتبارات قاعده مند در هفته اخیر هیچ عملیاتی را صورت نداد. 

 با رصد وضعیت بانکها در این هفته ها متوجه جریان پولی خواهیم شد که از سوی دولت در این نهادهای مالی جاری است. افزایش عرضه پول در این بازار ها موجب کاهش نرخ سود می شود. پس می توان کاهش نرخ سود را سیگنالی از افزایش تورم در نظر گرفت. 

در همین راستا از سوی دیگر در بازار باز نیز نرخ سود جذب نقدینگی از بانکها را در حد 18 درصد قرار داده تا اجازه ندهد نرخ سود بین بانکی از حد برنامه ریزی شده پایین تر بیاید

با این حال سرعت گردش نقدینگی در بازار بین بانکی و تزریق پول دولت در این نهادهای مالی موجب ثبت رکورد کاهشی نرخ سود در 9 ماه اخیر شد. این نرخ اکنون در میزان 17.95 درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده و کماکان رفتاری کاهشی دارد.

نرخ سود

تامین کسری بودجه دولت با نرخ 21 درصد

بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی به منظور تامین کسری بودجه دولت برگزار می شود. در این بازار دولت اوراق عرضه می‌کند و بانکها  نهادهای سرمایه ای خریداران اوراق هستند. طبعا خریداران زمانی حاضر به معامله می‌شوند که اوراق برایشان جذاب باشد. این جذابیت در نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق بدهی تعریف میشود. نرخ سود بالاتر به معنای افزایش سرمایه این نهادها بوده و تاریخ سررسید کوتاهتر به منظور قدرت نقدشوندگی آنهاست. این دو پارامتر را وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می کند و نوعی اوراق بدهی را توسط این دو المان قیمت گذاری میکند.

در دو هفته سپری شده از تابستان نرخ سود خرید و فروش اوراق بدهی در سطح 21 درصد اعلام شده و تغییری نداشته است. اما تاریخ سررسید اوراق کماکان در کوتاهترین موعد عرضه اوراق بوده که نشان میدهد برای نهادهای خریدار این بخش اهمیت بیشتری داشته است. این اوراق  در بازار ثانویه توسط معامله گران داد و ستد می شود.

رکورد کاهش نرخ سود بازار ثانویه

نرخ سود در بازار ثانویه خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در هفته جاری در هر سه سررسید یک ساله تا سه ساله به کمترین میزان خود در دو ماه اخیر رسید. 

بررسی ها در قالب هفتگی نشان میدهد درروز چهارشنبه 16 تیر ماه روند نرخ سود اوراق با سررسید یکساله به 21.2 درصد رسیده و از هفته قبل خود تقریبا 0.7 واحد درصد کمتر شده است. همین کاهش در نرخ سودها با سررسیدهای بالاتر نیز صورت گرفته و برای مثال اوراق دو ساله را تا 21.5 درصد پایین آورد. این نرخ سود برای اوراق سه ساله درسطح 21.7 درصد قرار گرفته که کمترین میزان نرخ سود در دوماه اخیر بوده است.

علت این کاهش کم سابقه به افزایش تقاضای خریداران برای خرید اوراق بدهی بر می گردد. افزایش رونق نسبی در بورس باعث شد تا حقیقی ها در این بازار خرید داشته و حقوقی ها سهام بفروشند. 

بخشی از حقوقی ها در بورس به صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت تعلق دارد. این صندوقها بیشترین مشتریان اوراق هستند و غالبا درآمد خود را به اوراق تبدیل می کنند.

بنابراین رونق بورس منجر به فروش سهام در این بخش شده و بنابراین برای ذخیره دارایی خود پول به دست آمده را در بازار ثانویه تبدیل به اوراق بدهی کرده اند.

این اقدام منجر به کاهش نرخ سود و کف نشینی دو ماهه این متغیر شده است.

آخرین بازار اما خبر از تغییرات قیمت در بازار مسکن می دهد.

ثبات نرخ سود وام مسکن

نرخ سود در این بازار نسبت به پایان هفته قبل ثابت مانده و تغییری را ثبت نکرده است. تغییرات نرخ سود در این بازارها نشان دهنده تغییر هزینه تهیه در وام مسکن بوده است. 

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالکان آن‌ها می‌توانند بدون ایستادن درصف از بانک مسکن وام استقراض نمایند. هر کدام از این اوراق هزینه ای دارد که در بازار خرید و فروش آن مشخص می شود. اعتبار این اوراق 500 هزار تومان بوده که با این اعتبار مجردها می توانند با سقف خرید 280 ورق نهایتا 140 میلیون تومان وام برای خرید مسکن اخذ کنند.

در صورتیکه این سقف برای متاهلین 480 ورق و 240 میلیون تومان تعیین شده است. تغییر هزینه وام هر روزه در نرخ سود آن منعکس می شود. اکنون در این هفته مانند هفته قبل نرخ سود در سطح 20.8 درصد قرار داشته که تقریبا می توان گفت هزینه اخذ وام برای متقاضیان تغییری نداشته است.

نرخ سود

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما