پنجمین صفر در بازار بین بانکی

بالاترین صید پول از حساب بانکها

کدخبر: 429166
اقتصادنیوز: در هفته اول مرداد ماه 1400رکورد جذب نقدینگی از بانک ها شکست.بانک مرکزی در عملیات این هفته خود در بازار باز بر جذب نقدینگی از بانکها برای هشتمین هفته ومتوالی اصرار ورزید. در همین راستا حجم اعتبارات بین بانکی نیز پس از دوهفته به صفر رسید

به گزارش اقتصادنیوز ، بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی و بازار باز هر هفته به کنترل نقدینگی بین بانکی می پردازد. ماهیت عملکرد این نهاد در هفته اول مرداد ماه از جنس جذب پول از بانکها بوده است.

عملیات بازار باز که در آن بانک مرکزی به صلاحدید خود به بسط یا قبض نقدینگی در بانکها می پردازد برای هشتمین هفته متوالی به صورت ریپوی معکوس انجام شد. در این عملیات بانک مرکزی 6 هزار و 540 میلیارد تومان نقدینگی با سررسید معلوم و حداکثر نرخ سود 18 درصد از بانکها جذب کرده و بر اساس عملیات انجام شده در مرحله قبل 3 هزار و 10 میلیارد تومان قبض شده را به بانکها بازگرداند.

قیاس عملیات این هفته با هفت هفته گذشته نشان میدهد این بیشترین میزان جذب پول بانک مرکزی از بانکها بوده است.

اوراق بدهی دولتی

صفر پنجم در اعتبارات قاعده مند

در صورتی که بانکها نتوانند کسری جدی نقدینگی خود را از یکدیگر مرتفع سازند به بانک مرکزی رجوع کرده و از این نهاد با نرخ سود 22 درصد استقراض پول می کنند. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد در این هفته هیچ اعتباراتی در اختیار بانکها قرار نگرفته و به عبارت دیگر توزیع پول در این بازار از سوی بانک مرکزی صفر تومان بوده است. 

بررسی نشان میدهد این پنجمین هفته بدون بسط در اعتباراات قاعده مند درسال جاری بوده است.

اوراق بدهی دولتی

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما