قدرت تورم سازی در اولین سال دولت رئیسی

پیش بینی نقدینگی 1400 در چهار فریم

کدخبر: 433827
اقتصاد نیوز: بررسی ها نشان می دهد در خوشبینانه ترین حالت حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان سال 1400 از 4 هزار و 500 هزار میلیارد تومان کمتر نخواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز اگر رشد ماهانه که در تیر ماه برای نقدینگی به ثبت رسید در ماه های آتی نیز تکرار شود، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان سال 1400 مرز 4 هزار و 700 هزار میلیارد تومان را رد خواهد کرد. به بیان دیگر چنانچه این سناریو به وقوع بپیوندد، در 8 ماهه دوم سال نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده خواهد شد. بر این اساس رشد سالانه نقدینگی در پایان سال جاری 36 درصد خواهد بود.

حجم نقدینگی در چهار سناریو بررسی شده است: در این سناریوها حجم این متغیر مهم بر پایه میانگین رشد ماهانه نقدینگی در 4 بازه زمانی اعم از یکسال منتهی به تیر 1400، 6 ماه منتهی به تیر، 4 ماه نخست سال 1400 و خود رشد ماهانه تیر 1400 محاسبه شده است. 

رشد ماهانه نقدینگی در یکسال گذشته

در میان دوازده ماه گذشته بالاترین رشد ماهانه نقدینگی به اسفند 99 با رشد 5 درصدی تعلق دارد. پایین ترین رشد نیز در یکسال گذشته با 0.4 درصد در فروردین ماه 1400 به ثبت رسیده است. به طور کلی رشد ماهانه این متغیر تورم ساز  در یکسال منتهی به تیر ماه امسال به غیر از اسفند 99 و فروردین 1400، روند یکسانی داشته است. در اکثر ماه های دوازده ماها گذشته این رشد ماهانه برای نقدینگی بین 2 تا 3 درصد بوده است.

photo_2021-08-16_16-04-49

سناریو خوش بینانه به رشد نقدینگی

میانگین رشد ماهانه نقدینگی در یکسال منتهی به تیر ماه امسال، 2.7 درصد بوده است. چنانچه بنا باشد رشد ماهانه نقدینگی تا پایان سال با همین سرعت باشد، حجم نقدینگی در پایان سال 1400، 4 هزار و 631 هزار میلیارد تومان و رشد سالانه به 33.2 درصد خواهد رسید.

میانگین رشد ماهانه نقدینگی در 4 ماه نخست سال 1400، 2.3 درصد بوده است. مهم ترین علت پایین بودن میانگین این چهار ماه، رشد ماهانه نزدیک به صفر درصدی نقدینگی در فروردین است. چنانچه از مرداد ماه تا اسفند همین سرعت حفظ شود، حجم نقدینگی در پایان سال 4 هزار و 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود.بر این اساس رشد سالانه نقدینگی در پایان 1400، 29.4 درصد برآورد خواهد شد. در بین چهار سناریو بررسی شده برای برآورد حجم نقدینگی در پایان سال 1400، این سناریو خوشبینانه ترین حالت است.

در بدترین حالت نقدینگی به چه حجمی می رسد؟

بررسی ها نشان می دهد متوسط رشد ماهانه نقدینگی در 6 ماه منتهی تیر ماه امسال، 2.8 درصد بوده است. با این سرعت رشد حجم نقدینگی در پایان سال به 4 هزار 660 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. که بر این اساس رشد این متغیر پولی در پایان سال 1400 حدود 34 درصد خواهد بود.

رشد ماهانه نقدینگی در تیر ماه 3.1 درصد  بوده است. چنانچه رشد ماهانه نقدینگی تا پایان سال به همین مقدار باشد یا به بیان دیگر نقدینگی با همین سرعتی رشد کند که در تیر ماه به ثبت رسانده، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان سال 1400 به 4 هزار و 730 هزار میلیارد تومان و رشد سالانه 36 درصد می رسد. چنانچه سناریو رشد ماهانه به واقعیت بپیوندد، بالاترین حجم نقدینگی در پایان سال را میان سناریو های مطرح شده خواهیم داشت. این نکته حائز اهمیت است که در بدترین حالت نیز رشد سالانه نقدینگی در پایان 1400 به رکورد 40.6 درصدی رشد این مغیر در پایان 99 نخواهد رسید.

photo_2021-08-24_14-40-00

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما