پرش آمار فروش اوراق دولت برای تامین کسری بودجه

بورسی ها برای دولت دست به جیب شدند

کدخبر: ۴۳۵۲۲۶
رکورد فروش اوراق بدهی دولتی در مرحله دوازدهم حراج شکسته شد. در این مرحله نهادهای تامین سرمایه مجموعا 6 هزار و 910 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کرده که بالاترین حجم مشارکت بورسی ها بوده است.
بورسی ها برای دولت دست به جیب شدند

به گزارش اقتصادنیوز، در روز 31 مرداد ماه اطلاعیه حراج دوزادهمین مرحله از فروش اوراق بدهی منتشر شده و طی آن رکورد بیشترین فروش اوراق در سال جاری به ثبت رسید.

در مرحله دوازدهم فروش اوراق بدهی بانکها و نهادهای تامین سرمایه مجموعا 8 هزارو760 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کرده که بیشترین رکورد هفتگی از ابتدای سال جاری تاکنون به شمار می آید.

این اوراق جهت تامین کسری بودجه بوده و باتوجه به آن که در این مسیر پولی چاپ نمی شود از راه های غیر تورمی درآمد زایی دولت به حساب می آید.

اوراق بدهی دولتی

طبق اطلاعیه بانک مرکزی در این مرحله بورسی ها نزدیک به 910 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کرده و بانکها نیز هزار و 850 میلیارد تومان. نرخ سود مناسب در این هفته موجب شد تا صد در صد اوراق پیشنهادی بانکها به وزارت اقتصاد پذیرفته شده و تماما به فروش برسد.

این نرخ برای اوراق آراد 86 معادل با 21.5 درصد و برای اوراق اراد 87 برابر با 21.77 درصد عنوان شده است.

اما باز مهم اوراق خریداری شده دراین هفته بر دوش پذیره نویسی بوده است. طبق آمار بانک مرکزی در مرحله دوزادهم حراج اوراق بدهی 6 هزار میلیارد تومان اوراق از طریق پذیره نویسی از دولت خریداری شده که مجموع اوراق را به 8 هزارو 760 میلیارد تومان رسانده است. پذیره نویسی در بورس و از طریق شرکت های تامین سرمایه و مذاکره انجام می شود در حالی که خرید های مستقیم بورس و بانک از طریق حراج صورت می گیرد. در بررسی آمارهای هفتگی در سال 1400 مشاهده می شود در مجموع حراج در بورس، بازار بین بانکی و پذیره نویسی یک خرید بی سابقه ثبت شده است. 8 هزار و 760 میلیارد تومان فروش در یک هفته. این در حالی است که کل فروش اوراق تا قبل از این هفته کمی بیش از 8 هزار میلیارد تومان بود. در مجموع خرید اوراق در پایان دوازده مرحله حراج به سطح 16 هزارو 819 میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد.

اوراق بدهی دولتی

تیتر یک
کارگزاری مفید