سه سناریو برای پایان سال1400

کف و سقف رشد قیمت ها تا پایان سال

کدخبر: 436181
پیش بینی تورم در سناریوی های مختلف در این مدت نشان میدهد در پایان سال حداقل 10 واحد درصد با آنچه هدف گزاری شده فاصله خواهد بود. در این بررسی مشاهده می شود چنانچه تورم ماهانه تا پایان سال ادامه یابد بالاترین میزان تورم دراسفند در میان سایر سناریو ها شکل خواهد گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز، نرخ تورم ماهانه در میانه تابستان 1400 اعلام شد که برابر با 3.2 درصد بود. با استناد به گزارش های مرکز آمار با اطلاع از شاخص قیمت مصرف کننده در هر دوره می توان روندی از تغییر قیمت ها در هر ماه ترسیم کرده و از این طریق پیش بینی کرد در سناریو های مختلف چه تورمی در انتظار ایران خواهد بود؟

از سوی دیگر این بررسی در قالب پیش بینی تورم، بازه ای از تورم احتمالی ثبت شده در پایان سال جاری ارائه می دهد. این ارقام به نوعی تاثیر سیاست گذاری های قبلی را در وضع معیشت افراد در آینده ای نزدیک برآورد می کند.

اکنون تخمین تورم در پایان سال 1400 با داده های مردادماه، تحت سه سناریو صورت گرفته است.

سناریوی ماهانه پیش بینی تورم

شاخص قیمت مصرف کننده در دومین ماه تابستان نسبت به ماه قبل خود 3.2 درصد رشد پیدا کرده است. چنانچه فرض کنیم این رشد تا پایان سال به طور ثابت ادامه پیدا کند تورم نقطه به نقطه در اسفند 1400 برابر با 45.5 درصد محاسبه خواهد شد.

این در حالی است که چندی پیش تورم هدف برای ایران از سوی بانک مرکزی 22 درصد اعلام شده بود. اگر این روند ادامه پیدا کند، تورم پیش بینی حاصل شده و تورم هدف 23.5 واحد درصد فاصله خواهد داشت.

سناریوی دیگر زمانی است که رفتار قیمت ها در سال 1400 را اساس محاسبات خود قراردهیم.

سناریوی سال 1400 در پیش بینی تورم

بررسی شاخص قیمت مصرف کننده در مرداد 1400 و اسفند 99 نشان می‌دهد در  5 ماه سپری شده از سال جاری به طور میانگین شاهد رشدی 2.5 درصدی در هر ماه بوده ایم. اگر این رشد را به تمام سال تعمیم دهیم تورم نقطه ای در اسفند ماه سال جاری معادل با 35 درصد برآورد خواهد شد. 

اختلاف سناریوی پیش بینی نیز با آنچه هدف سیاست گذار در تعیین تورم بوده برابر با 13 درصد محاسبه می شود که البته از سناریوی قبلی  10 واحد درصد کمتر است.

سومین مسیر پیش بینی تورم در پایان سال 1400 روندی است که شاخص قیمت از مرداد سال گذشته تا کنون تجربه کرده است.

تورم

سناریوی رشد سالانه در پیش بینی تورم 

در این حالت تصور می کنیم قیمت ها از رفتار خود در یک سال گذشته یعنی از مرداد سال قبل تاکنون تبعیت کنند. در این صورت نیازمند محاسبه رشد میانگین در این دوازده ماه خواهیم بود. آمارهای مرکز آمار در این مدت نشان می دهد به طور میانگین ماهانه رشدی معادل با 2.03 درصد حاصل شده است. اگر هر ماه تا پایان سال جاری همین رشد در شاخص قیمت مصرف کننده شکل بگیرد نهایتا تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به 35.6 درصد رسیده و از تورم هدف تقریبا  13.6 درصد فاصله خواهد داشت.

این رقم با سناریوی رفتار قیمت ها در سال  1400 تفاوت چندانی نداشته و روندی برابر را نشان می دهد.تحلیل داده های فوق از این قرار است که اگر رفتار قیمت ها تا پایان سال از رشد مردادی خود تبعیت کند در پایان سال شاهد بیشترین تورم در میان سه سناریوی ذکر شده خواهیم بود.

این در حالی است که ادامه روند قیمت ها در سناریوی 1400 یا یک سال کذشته تقریبا معادل بوده و البته 10 واحد درصد شرایط را بهتر از سناریوی قبلی تصویر می کند. کران تورم پیش بینی شده نیز در این سناریو های بازه ای 35 تا 45 درصدی برای پایان سال با استناد به سه سناریوی مرداد خواهد داشت.

با این حال مقایسه ارقام تورمی پیش بینی شده در پایان سال با تورم هدف نشان میدهد تا اسفند 1400 حداقل 10 واحد درصد از حد هدف گزاری شده فاصله وجود خواهد داشت.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما